Στα 4,13 GW τα φωτοβολταϊκά στέγης στην Αυστραλία

Συνολικά 1.393.526 φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης, που αντιστοιχούν σε ισχύς 4.132 MW, διέθετε η Αυστραλία στα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με την αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Καθαρής Ενέργειας, μόνο κατά το Μάρτιο εγκαταστάθηκαν 7.136 νέα φ/β στέγης συνολικής ισχύος 32,4 MW.
Σε επίπεδο τριμήνου, το 2015 στη χώρα τοποθετήθηκαν 134,8 MW μέσω του προγράμματος «RET», έναντι 180,6 MW το α’ τρίμηνο του 2014.
Να σημειωθεί ότι, το 2014 η χώρα διέθετε φ/β στέγης συνολικής ισχύος 3,1 GW, το 2012 2,4 GW και το 2011 1,3GW.

Απάντηση