Στα 3.080 MW τα συμβολαιοποιημένα φ/β του διασυνδεδεμένου

Print Friendly, PDF & Email

Στα 3.080 MW τα συμβολαιοποιημένα φ/β του διασυνδεδεμένου – Σταθερός ο «χάρτης» των ΑΠΕ Αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ισχύς ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Δελτίο που δημοσίευσε χθες ο ΛΑΓΗΕ.

Έτσι, οι αιολικές εγκαταστάσεις διατήρησαν σταθερή την ισχύ τους στα 1539,62 MW, τα υδροηλεκτρικά στα 219,84 και τα φωτοβολταϊκά επί εδάφους στα 2.074,30 MW (από 2.074,26 το Μάρτιο). Σημειώνεται ότι η συνολική συμβολαιοποιημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών ανέρχεται σε 3.080 MW. Πολύ μικρές μεταβολές παρατηρούνται στον τομέα της βιομάζας – βιοαερίου (47,07 MW τον Απρίλιο από 46,81 MW το Μάρτιο) και στα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Συγκεκριμένα, η ισχύς των φ/β στέγης του διασυνδεμένου ανήλθε τον περασμένο μήνα σε 349,78 MW από 349,65 MW το Μάρτιο, ενώ στο μη διασυνδεδεμένο από 23,90 MW αυξήθηκε ελαφρώς στα 23,98 MW.

Απάντηση