Στα 2.092,56 MW τα φ/β του διασυνδεδεμένου το Νοέμβριο

Φ/Β στη στέγη

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της συνολικής ισχύος των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, για το μήνα Νοέμβριο του 2015. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, η ισχύς των αιολικών το Νοέμβριο αυξήθηκε στα 1.772,07 MW έναντι 1.768,07 MW ένα μήνα νωρίτερα. Αντίστοιχα, άνοδος υπήρξε και στην ισχύ τόσο των φωτοβολταϊκών του διασυνδεδεμένου συστήματος, όσο και των φ/β στέγης. Αντιθέτως, στασιμότητα σημειώθηκε στα μικρά υδροηλεκτρικά (223,53 MW), τις μονάδες βιομάζας – βιοαερίου (51,18 MW) και τις ΣΗΘΥΑ (100,07 MW). Αναφορικά με την εικόνα των φωτοβολταϊκών του διασυνδεδεμένου και των φ/β στέγης, όπως προκύπτει από το δελτίο του ΛΑΓΗΕ, η συμβολαιοποιημένη ισχύς των φ/β του διασυνδεδεμένου παρέμεινε σταθερή στα 3.083 MW, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 2.092,56 MW το Νοέμβριο, αντί 2.092,07 MW τον Οκτώβριο. Αναφορικά με τα φ/β στέγης του διασυνδεδεμένου, η ισχύς τους κινήθηκε ανοδικά από τα 350,68 MW τον Οκτώβριο στα 350,79 MW κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ η ισχύς των φ/β στέγης του ΜΔΝ παρέμεινε στα 24,35 MW.

Απάντηση