Στα 2.091,97 MW τα φ/β του διασυνδεδεμένου το Σεπτέμβριο

Μικρές μεταβολές, σε σχέση με τον Αύγουστο, παρουσίασε η συνολική ισχύς των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας το μήνα Σεπτέμβριο του 2015.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, η ισχύς των αιολικών το μήνα Αύγουστο παρέμενε σταθερή στα 1.767,07 MW, η ισχύς των μικρών υδροηλεκτρικών στα 223,53 MW και των ΣΗΘΥΑ στα 100,07 MW.
Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου, η ισχύς των οποίων αυξήθηκε στα 50,18 MW έναντι 49,19 MW τον περασμένο Αύγουστο.
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στα φ/β του διασυνδεδεμένου, σε αντίθεση με αυτά του μη διασυνδεδεμένου (ΜΔΝ) που παρέμειναν σταθερά.
Όπως προκύπτει από το δελτίο του ΛΑΓΗΕ, η συμβολαιοποιημένη ισχύς των φ/β του διασυνδεδεμένου παρέμεινε σταθερή στα 3.082 MW, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς μειώθηκε στα 2.091,97 MW τον Σεπτέμβριο αντί 2.092,06 MW ένα μήνα πριν.
Αναφορικά με τα φ/β στέγης του διασυνδεδεμένου, η ισχύς τους διατηρήθηκε αμετάβλητη στα 350,65 MW τον Σεπτέμβριο και αντίστοιχα, η ισχύς των φ/β στέγης του ΜΔΝ παρέμεινε στα 24,34 MW.

Απάντηση