Στα δικαστήρια οι επενδυτές σε φωτοβολταϊκά

Δικαστικές παρεμβάσεις ασκεί ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) στα ασφαλιστικά μέτρα που άσκησε ο Λειτουργός του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) κατά της ΔΕΗ και των Διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) για τους συμψηφισμούς πόρων ΑΠΕ.

Ο ΣΠΕΦ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι παρεμβαίνει κατά της ΔΕΗ και των Διαχειριστών για τις παράνομες, όπως τις χαρακτηρίζει, πρακτικές τους, αφού καμία συμβατική τους υποχρέωση όπως παρελκυστικά επικαλούνται (πληρωμές οικιακών φωτοβολταϊκών και ΑΠΕ) δεν μπορεί να είναι υπεράνω των νόμων και των Κωδίκων τους οποίους ενυπόγραφα αποδέχονται και μνημονεύουν στις μεταξύ τους συμβάσεις, την στιγμή μάλιστα που από τις πρακτικές τους αυτές οι ήδη μη τηρούμενες συμβατικές υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ επιδεινώνονται περαιτέρω.

Σύμφωνα με την δικογραφία και τις αναλύσεις του συνδέσμου οι εν λόγω συμψηφισμοί πόρων ΑΠΕ ευθύνονται για την προσαύξηση των υπερημεριών στις πληρωμές των ανανεώσιμων παραγωγών του ηπειρωτικού συστήματος κατά τουλάχιστον 1,5 μήνα με ισοδύναμο χρηματοοικονομικό κόστος επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις τους 1% επί του συνολικού ετήσιου τζίρου τους.

Απάντηση