ΣΠΕΦ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Στ. Λουμάκης

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσιών της 12 Ιανουαρίου 2014 και της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το καταστατικό υπό την ακόλουθη δομή

Λουμάκης Στυλιανός – Πρόεδρος
Τσούμας Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος
Αγγελοπούλου Όλγα – Γεν. Γραμματέας
Λαλιώτης Λουκάς – Ταμίας
Σιαμίδης Μιχαήλ – Μέλος
Δοντάς Ευριπίδης – Μέλος
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος – Μέλος
Δρόσος Γεώργιος – Μέλος
Σαμαράς Γεώργιος – Μέλος

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. συνδυάζει και αντικατοπτρίζει την επιβράβευση και εμπιστοσύνη των παραγωγών-μελών στα πρόσωπα της προηγούμενης διοίκησης που επανεκλέχθηκαν καθώς και την απαραίτητη ανανέωση με δύο νέα μέλη.

Απάντηση