Σε διαβούλευση η νομοθεσία της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων

Σε νέα διαβούλευση προχωρά η Ευρ. Επιτροπή σχετικά με την οδηγία που αφορά τις προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης για τα κτήρια.
Η υποβολή των σχολίων θα γίνεται δεκτή μέχρι την 31η Οκτωβρίου στην σχετική ιστοσελίδα.
Βάσει της οδηγίας του 2010, η ενεργειακή απόδοση του κάθε ακινήτου πρέπει να αναγράφεται κατά την πώληση και την ενοικίασή του. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη καλούνται να αναπτύξουν δράσεις για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ενώ τα νέα κτήρια θα πρέπει να είναι μηδενικής κατανάλωσης από τα τέλη του 2020.
Σημειώνεται, τέλος, ότι τα κτήρια αντιστοιχούν στο 40% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ε.Ε., εξ ου και η έμφαση που δίδεται στην αναβάθμισή τους

Απάντηση