Σε αναμονή το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε αναμονή τίθεται το νέο ΕΣΠΑ καθώς η προγραμματισμένη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης αναβλήθηκε. Με αφορμή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελληνική οικονομία κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει μία σιγή προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της χώρας με τους πιστωτές και να δοθεί μία οριστική λύση.
Το νέο ΕΣΠΑ το ονομαζόμενο και ως ΣΕΣ 2014-2020 θα φέρει κονδύλια ύψους 22,8δις ευρώ όπου μαζί με άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία θα φτάσει τα 26 δις ευρώ.
Για έργα και υποδομές (μαζί με έργα για το περιβάλλον) έχουν προβληθεί συνολικά 5,2 δις ευρώ, ποσό που υπολείπεται κατά πολύ συγκρινόμενο με τα προηγούμενα ΕΣΠΑ.
Το ποσό αυτό αναμένεται εξάλλου να ψαλιδιστεί από τα έργα-γέφυρες που θα προκύψουν από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των έργων.

Απάντηση