ΣΕΚΑ: Συνάντηση με ΥΠΕΚΑ για καθυστερήσεις εξοφλήσεων

Ο ΣΕΚΑ από κοινού με τον σύνδεσμο αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Βοιωτίας, υπέβαλλε αίτημα συνάντησης με τον υπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη για τις καθυστερήσεις εξοφλήσεων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον». Το αίτημά έγινε αποδεκτό και η συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 30 Μαΐου του 2014.

Ακολουθεί η επιστολή που έστειλαν οι δύο φορείς του κλάδου στο Υπουργείο.

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα συνάντηση με τα Δ.Σ. των Συνδέσμου Βοιωτίας & ΣΕΚΑ»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Οι επιχειρήσεις κατασκευαστών αλουμινίου, λόγω των αδικαιολόγητα μεγάλων καθυστερήσεων αποπληρωμών του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον», βρίσκονται σε απόγνωση και απελπισία. Η οικονομική «ασφυξία» στην οποία έχουμε περιέλθει, ενώ καλοπροαίρετα και ανυποψίαστα στηρίξαμε το πρόγραμμα πραγματοποιώντας παρεμβάσεις, μας οδήγησαν στο να έχουμε πλέον τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, καθώς χρηματοδοτήσαμε οι ίδιοι τα έργα. Οι καθυστερήσεις αποπληρωμών έχουν ξεπεράσει κάθε όριο φτάνοντας τους 9 – 14 μήνες, ενώ ο συνήθης χρόνος αποπληρωμής είναι οι 5-6 μήνες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις επαγγελματίες έχουν ήδη αποδώσει και ΦΠΑ για έσοδα που δήλωσαν, χωρίς βέβαια να έχουν εισπράξει, εκτός ίσως κάποιων προκαταβολών ύψους 30%. Καθημερινά διαπιστώνεται δυσαρέσκεια από κάθε πλευρά (ωφελούμενοι, ανάδοχοι, προμηθευτές). Ζητούμε να ορίσετε κατεπειγόντως συνάντηση με τα Δ.Σ. των Σωματείων μας, εντός της τρέχουσας εβδομάδος, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις λεπτομέρειες και τις επιπτώσεις των όσων επέρχονται. Έχοντας την ελπίδα ότι οι πραγματικές σας προθέσεις κατατείνουν σε ενδυνάμωση του πολύπαθου κλάδου των κατασκευών, στο όνομα της ανάπτυξης του αύριο για τη Χώρα μας, παρακαλούμε για τον άμεσο καθορισμό της ημέρας και ώρας συνάντησής μας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος ΣΕΚΑ Δήμητρα Κοντελέ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βοιωτίας Σωτήρης Καγιάς

Απάντηση