ΣΕΚΑ: Προτάσεις για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση) 2014-2020 και της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ο ΣΕΚΑ προσκλήθηκε σε συζήτηση με την Τομεακή Ομάδα Συντονισμού του τομέα της Ενέργειας που λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Από τον κλάδο του αλουμινίου συμμετείχαν μόνο ο ΣΕΚΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Διαμαντή και η Ε.Ε.Α, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μανώλη Βγότζα.

Η θεματολογία που απασχόλησε την τομεακή ομάδα συντονισμού του ΕΠΑνΕΚ για την “Ενέργεια” σε σχέση με τη διαβούλευση ειδικότερα για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, ήταν η εξής:

1. Κρίσιμα θεσμικά, οργανωτικά και χρηματο-οικονομικά προβλήματα, σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα του τομέα, που χρήζουν άμεσης λύσης. Βασικές παράμετροι των προβλημάτων αυτών

2. Κρίσιμα θεσμικά, οργανωτικά και χρηματο-οικονομικά προβλήματα του τομέα που είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (2018). Βασικές παράμετροι των προβλημάτων αυτών

3. Κατηγορίες υπαρχόντων προϊόντων ή και υπηρεσιών του τομέα που εμφανίζουν προοπτικές θετικής εξέλιξης τα επόμενα 10 χρόνια, με παγκόσμια ανταγωνιστική θέση

4. Κατηγορίες νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών του τομέα που εμφανίζουν προοπτικές θετικής εξέλιξης τα επόμενα 10 χρόνια, με παγκόσμια ανταγωνιστική θέση

5. Παράγοντες (Επιχειρηματικοί όμιλοι, μονάδες, κλάδοι άλλο) που θα μπορούσαν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων/υπηρεσιών ή στην ανάδειξη νέων

6. Εντοπισμός των δημόσιων και ημιδημόσιων φορέων πολιτικής που απαιτείται να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση των εντοπισθέντων προβλημάτων και του πεδίου παρέμβασής τους.

7. Αναγνωρίσιμες ισχυρές αλυσίδες αξίας στον τομέα

8. Αναγκαίοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, καθώς και τεχνογνωσία, διεθνείς συνεργασίες, εσωτερικές και εξωτερικές δικτυώσεις κτλ

9. Κοινές υπηρεσίες και υποδομές για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας (π.χ. ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματική στέγη, επιμελητήρια, μητρώα, βάσεις δεδομένων, δίκτυα μεντόρων)

10. Επισημάνσεις του ερωτώμενου φορέα. Τα ερωτήματα που τέθηκαν από την τομεακή ομάδα προς τον ΣΕΚΑ, αφορούσαν την εξαγωγική δυνατότητα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, τα προϊόντα που έχουν την δυνατότητα να εξαχθούν, το μέγεθος των εξαγωγών του κλάδου σήμερα και προτάσεις για τρόπους ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων.

Ο κ. Διαμαντής γνωστοποίησε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα και εκφράζουν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ως εξής: Οι εξαγωγές βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης γνώσεων, καθοδήγησης, παιδείας και εκπαίδευσης πάνω στο αντικείμενο. Έλλειψη οργανωμένου κρατικού σχεδιασμού και υποστήριξης των απαραίτητων υποδομών σε επιμελητήρια, προώθηση και υποστήριξη εκθέσεων εξαγωγικού χαρακτήρα κλπ.

Τόνισε ότι οι Έλληνες κατασκευαστές στην πλειοψηφία τους έχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, ανταγωνιστικά και πιστοποιημένα και μπορούν να σταθούν επάξια σε οποιαδήποτε αγορά. Ο τομέας των ελληνικών κατασκευών έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών (όψεις κτηρίων, αεριζόμενες προσόψεις, κέλυφος, επενδύσεις bond κλπ). Άμεση κρίνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου εργασιακών ευκαιριών που να προωθεί την δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων μέσα από συνέργειες.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των κατασκευών (πχ η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και την χαμηλή έως ανύπαρκτη εξαγωγική τους δραστηριότητα, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να γίνουν οι εξαγωγές εφαλτήριο για ανάπτυξη και να δώσουν ώθηση και ανάσα στον εργασιακό κύκλο των επιχειρήσεων. Οι άμεσες ενέργειες που προτάθηκαν από τον κ. Διαμαντή για να σχεδιαστούν οι επόμενες κινήσεις, είναι οι ακόλουθες: Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συζητήσεων αποτελούμενη από τρεις ή τέσσερις σταθερούς πυλώνες για τα συγκεκριμένα θέματα. Να δημιουργηθεί ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ΣΕΚΑ και ΥΠΑΝ για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση Στις επόμενες συναντήσεις να γίνει προσπάθεια να παρευρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις εξαγωγές φορείς και υπηρεσίες. Ο κ. Διαμαντής δεσμεύθηκε ο ΣΕΚΑ να αποστείλει γραπτά τις προτάσεις του για την ανάπτυξη των εξαγωγών στον κλάδο, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Απάντηση