ΣΕΚΑ: Κοινό υπόμνημα από 27 φορείς

Με κοινό υπόμνημα που υπέγραψαν και απέστειλαν συνολικά 27 φορείς στον Πρωθυπουργό και σε στελέχη της κυβέρνησης, ένας εκ των οποίων είναι ο ΣΕΚΑ, αναδεικνύουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ως τη μόνη λύση.

Το υπόμνμημα των φορέων « Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια – Η Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιρίων είναι η ΜΟΝΗ λύση» απεστάλει προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και κοινοποιήθηκε στους: Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, Υπουργό ΠΑΑΝ κ. Νίκο Δένδια, ΥΠΑΑΝ/ Γ. Γ. Δ. Ε. (ΕΣΠΑ) κ. Γιώργο Γιαννούση ΥΠΑΑΝ/ Γ. Γ. Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό, ΥΠΑΑΝ/ Γ. Γ. Στρ. Επεν. κ. Πέτρο Σελέκο ΥΠΑΑΝ/ Γ. Γ. ΣΔΙτ κ. Νικόλαο Μαντζούφα.

Το εξαιρετικά επείγον υπόμνημα αναφέρει: Αξιότιμε Κύριε πρωθυπουργέ, Η χώρα βρίσκεται σε μια από τις πλέον κρίσιμες χρονικές συγκυρίες της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία συμπίπτει με τις αντίστοιχες συγκυρίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι η χρονική περίοδος που η χώρα οφείλει να αξιολογήσει το επίπεδο ετοιμότητας της σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση, στην περίπτωση που οι εξωτερικές πηγές εφοδιασμού πρωτογενούς ενέργειας μειωθούν ή αποσκοπούν τελείως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στις 23 Οκτωβρίου 2014, στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ηγετών, έχετε κληθεί να αποφασίσετε για τη δέσμη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για το Κλίμα και την Ενέργεια μέχρι το 2030, η οποία θα καθοδηγεί όλες τις πολιτικές και τα μέτρα στον τομέα αυτόν για τις επόμενες δεκαετίες.Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή, εκπρόσωποι των κλάδων της αγοράς, πιστεύουμε ότι η αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια σημαντική εστίαση και προσπάθεια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Ανησυχούμε συνεπώς ιδιαίτερα, ότι τα κράτη μέλη φαίνεται να υιοθετούν μια κλιματική και ενεργειακή δέσμη μέτρων, που αγνοεί αυτό το δυναμικό.

Μία φιλόδοξη δράση στον τομέα των κτηρίων, θα έχει θετικά αποτελέσματα σε πολλές σημαντικές πολιτικές προτεραιότητες, αρχής γενομένης στην ενεργειακή ασφάλεια. Μια ευρείας κλίμακας ριζική ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος σε όλη την Ε.Ε. θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ενέργειας, με πολύ χαμηλότερο κόστος από ό, τι άλλες λύσεις σχετικές με τον εφοδιασμό ενέργειας. Πράγματι, δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος “χρήστης” ορυκτών καυσίμων, για να μειώσουμε την εξάρτηση μας από τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την περιστολή της σπατάλης ενέργειας στα κτήρια τα οποία στη χώρα μας ευθύνονται για το 60% της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Επιπλέον, η ανακαίνιση του κτηριακού μας αποθέματος θα φέρει πολλαπλά παράλληλα οφέλη όπως:

• Την ενίσχυση της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας και την δραματική περιστολή της ανεργίας,
• Τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και τη βελτίωση των δημόσιων εσόδων.
• Την εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της αύξησης των εσόδων τους.
• Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.
• Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην αγροτική παραγωγή και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων, δεδομένης της ποιοτικής τους υπεροχής.
• Επίσης, θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες στους προϋπολογισμούς δημόσιας υγείας, μέσω της αύξησης της άνεσης στους εσωτερικούς χώρους, που οδηγεί σε καλύτερη υγεία των ενοίκων.

Πρόσφατη μελέτη του Fraunhofer ISI δείχνει ότι οι οικονομικά βέλτιστες δυνατότητες για τον καθορισμό ενός στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030 ανέρχονται στο 40%, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά που παρέχεται χάρη στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια. Πιστεύουμε ότι το 40% είναι το φιλόδοξο επίπεδο που θα πρέπει να αναφέρεται στη δέσμη μέτρων για το 2030. Κάθε στόχος που κα τεθεί χαμηλότερα, υποβαθμίζει τη σημασία των προσπαθειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον κτηριακό τομέα και θα στείλει ένα αντιφατικό μήνυμα προς τον κατασκευαστικό κλάδο και τους επενδυτές.

Τεχνολογίες και λύσεις υπάρχουν για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και φιλόδοξου προγράμματος ριζικής ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού. Το εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό είναι διαθέσιμο επίσης, και πολλοί νέοι εργαζόμενοι ελπίζουν πραγματικά ότι τέτοιες στρατηγικές θα τους δώσουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην ενεργειακή μετάβαση των χωρών τους. Επιπλέον, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα είναι διαθέσιμη την περίοδο 2014-2020 μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. και των ταμείων επενδύσεων, επιτρέποντας τη μόχλευση περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων σε ένα πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Ως εκ τούτου, σας παροτρύνουμε να αναλάβετε ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα και να λάβετε πλήρως υπόψη την τεράστια συμβολή που τα υφιστάμενα κτήρια μπορεί να φέρουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, των κλιματικών στόχων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σας ζητάμε, να υποστηρίξετε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για το 2030, όπου η ενεργειακή απόδοση αποτελεί προτεραιότητα και ενθαρρύνεται από ένα δεσμευτικό στόχο τουλάχιστον 40%, και να διατυπώνετε, στα συμπεράσματα του προσεχούς Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ηγετών ένα σαφή ρόλο για τα κτήρια ως την πρώτη επιλογή, όπου κα πραγματοποιηθεί η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
Την επιστολή υπογράφουν οι παρακάτω Φορείς: ΣΑΤΕ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, ΠΕΔΜΕΔΕ Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχ/κών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ΠΑΣΥΔΙΠ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης, ΙΝΖΕΒ Ινστιτούτο Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης, ΠΟΒΑΣ Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινο-Σιδηροκατασκευαστών, ΕΝΚΑΣ Ένωση Καταστηματαρχών Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Νίκαιας – Κορυδαλλού & Πέριξ, ΠΣΚΣΚ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Συνθετικών Κουφωμάτων, ΠΟΕΒΥ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, ΠΣΕΜ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης, ΣΕΚΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, ΠΣΚΞΚ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωμάτων, ΣΕΧΒ Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, ΠΕΒΧΒΜ Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελανιών, ΣΥΠΑΔΕ Σύνδεσμος Παραγωγών και Διανομέων Εξηλασμένης Πολυστερίνης, ΠΣΞ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας, ΠΕΕΓΕΠ Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & Επιχειρήσεων Πρασίνου, ΕΝΕΕΠΙΘΕ Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας, ΕΒΗΕ Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, HELLAS CERT Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, ΣΣΣ Σύνδεσμος Συστημάτων Σκίασης, ΠΟΜΙΔΑ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ΕΒΕΑ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ΒΕΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Π.Θ. Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Απάντηση