ΣΕΚΑ: Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων

Ο ΣΕΚΑ πρόκειται να διοργανώσει , στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25. Τα σεμινάρια γίνονται σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος).
Κέρδος των επιχειρήσεων
Η δυνατότητα να καταρτίσουν το προσωπικό τους χωρίς κανένα κόστος.
Κέρδος των εργαζομένων (ΙΚΑ)
– Θα λάβουν 160 ευρώ καθαρά κατευθείαν στον λογαριασμό τους από τον ΟΑΕΔ.
– Επίσημη βεβαίωση κατάρτισης.
– Κατάρτιση σε τομείς που τους ενδιαφέρουν.

Χρονική διάρκεια σεμιναρίων
8 παρουσίες εκτός ωραρίου εργασίας σε μέρες και ώρες που βολεύουν.

Xρήσιμες πληροφορίες

1. Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει :
• να καταβάλει την εισφορά 0,24% υπέρ ΛΑΕΚ
• να μη χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ.
• να είναι μέλος του Σ.Ε.Κ.Α. .
• να απασχολεί από 1 έως 25 εργαζόμενους (με ασφάλιση ΙΚΑ).
2. οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι εργαζόμενοι στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
3. Σε κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι από τουλάχιστον 4 επιχειρήσεις
Αριθμός καταρτιζόμενων ανά πρόγραμμα 10-25.
5. Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν μόνο θεωρητικό μέρος με διάρκεια 32 ώρες, με μέγιστη ημερήσια διάρκεια 4 ώρες (εκτός Κυριακών και ωραρίου) και θα υλοποιηθούν στις δομές του Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. (Κολωνού 12-14, Αθήνα).
6. Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 20/12/2015.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

συναφείς στην ειδικότητα του κλάδου
• οριζόντιες (εκμάθηση Η/Υ, εξαγωγές, management, πιστοποίηση CE, εκμάθηση ξένων γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing).
Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων θα καθοριστεί από τον Σ.Ε.Κ.Α. με βάση το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
Συνημμένα θα βρείτε:
– Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων επιχείρησης
– Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων εργαζομένου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι η Τετάρτη 7η Οκτωβρίου 2015.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
κ. Μάνο Αρχοντουλάκη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2118001644 – 6948624766

Απάντηση