ΣΕΒ: Το παράδειγμα της Αργεντινής και το μέλλον της Ελλάδας

Στη σύγκριση του παραδείγματος της Αργεντινής με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα προχώρησε ο ΣΕΒ μέσω του εβδομαδιαίου δελτίου του για την ελληνική οικονομία. Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, από το 1998 η Αργεντινή εισήλθε σε βαθιά ύφεση και τελικά τον Δεκέμβριο 2001 αθέτησε πληρωμές για εξωτερικά χρέη ύψους 93 δισ. δολαρίων. Μάλιστα, τα μισά από αυτά τα δάνεια τα είχε λάβει κατά τη διάρκεια της παραπάνω τριετίας. Η συναλλαγματική ισοτιμία του αργεντίνικου πέσο –που ήταν προσδεδεμένη στο αμερικανικό δολάριο– απελευθερώθηκε και υποτιμήθηκε, οδηγώντας σε αύξηση του πληθωρισμού κατά 40% και μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11% εντός του 2002.
Ο ΣΕΒ υποστηρίζει πώς παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή είναι μια μεγάλη χώρα με εξωστρεφή οικονομία, καθώς και ότι έχει μεγάλο πλούτο σε πρώτες ύλες με υψηλή ζήτηση από χώρες όπως η Κίνα, απαιτήθηκε σχεδόν μία δεκαετία ώστε το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ να ανακάμψει στα προ της χρεοκοπίας επίπεδα. Επίσης, σημειώνει ότι η Αργεντινή είχε εισέλθει σε κρίση τρία χρόνια πριν από τη χρεοκοπία, ενώ η Ελλάδα, της οποίας τα εισοδήματα πλέον αποκλίνουν ραγδαία από τον μέσο όρο της Ευρώπης και συγκλίνουν στα χαμηλά αλλά ανερχόμενα κατά κεφαλήν εισοδήματα χωρών όπως η Βουλγαρία και Ρουμανία, διανύει ήδη πάνω από πέντε χρόνια κρίσης, η παρατεταμένη διάρκεια της οποίας έχει ήδη τραυματίσει σοβαρότατα τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι οι προειδοποιήσεις των οίκων αξιολόγησης έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εντονότερες. Η υποβάθμιση στις 30 Ιουνίου της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «CCC-» και με αρνητική προοπτική από «CCC» από τον οίκο Standard&Poor’s (και οι αντίστοιχες κινήσεις των άλλων οίκων) αντανακλά την αβεβαιότητα για την πολιτική κατάσταση και το μέλλον της χώρας στο ευρώ, καθώς και για την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Χωρίς μια αναπάντεχη μεταβολή των συνθηκών προς το καλύτερο, η Ελλάδα είναι πιθανό να αθετήσει τις πληρωμές του χρέους της προς ιδιώτες επενδυτές μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ελλάδα θα υποβαθμιστεί σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, αναφέρει ο ΣΕΒ επικαλούμενος την S&P.

Απάντηση