ΣΕΒ & τέσσερις φορείς ζητούν τη δημιουργία υπουργείου Βιομηχανίας

Σε κοινή παρέμβαση, για τη δημιουργία υπουργείου Βιομηχανίας και ενός νέου τρόπου αντιμετώπισης της συμβολής της βιομηχανίας και της μεταποίησης στην εθνική οικονομία, προχώρησαν χθες οι πρόεδροι των πέντε βιομηχανικών συνδέσμων της χώρας. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές και λίγο πριν από την κορύφωση της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης των δύο μεγάλων κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Δ.) οι κ. Θεόδωρος Φέσσας (ΣΕΒ), Αθανάσιος Σαββάκης (ΣΒΒΕ), Ευριπίδης Δοντάς (ΣΒΘ&ΚΕ), Δημήτρης Μαθιός (ΣΒΑΠ), Κλεομένης Μπάρλος (ΣΕΒΠΕ), με κοινό άρθρο τους στο ΑΠΕ, επισημαίνουν τον ρόλο που μπορεί να παίξει η βιομηχανία ως αναπτυξιακό αντίβαρο στην κρίση που διανύει η χώρα και θέτουν τους άξονες για τις αναγκαίες διαρθρωτικές και θεσμικές παρεμβάσεις.

Το άρθρο, με τίτλο «Μια νέα βιομηχανική πολιτική για το αναγκαίο επενδυτικό άλμα», ξεκινάει με τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τις στοιχειώδεις αρχές βιομηχανικής πολιτικής, παρότι η βιομηχανία και η μεταποίηση λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την οικονομία όσο κανένας άλλος τομέας. Παραθέτει στοιχεία της Businesseurope για την Ευρώπη, τα οποία δείχνουν ότι οι βιομηχανικές χώρες εμφανίζουν συστηματικά πολύ καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις συγκριτικά με τις χώρες χωρίς ιδιαίτερη βιομηχανική εξειδίκευση. Επίσης, ο δευτερογενής τομέας καινοτομεί και εξάγει πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τομέα, με μερίδιο 65% στην έρευνα και καινοτομία και 57% στις εξαγωγές πανευρωπαϊκά. Ταυτόχρονα, ο δευτερογενής τομέας παίζει καίριο ρόλο στις καθετοποιημένες αλυσίδες αξίας και στα παραγωγικά δίκτυα και υποστηρίζει μια πληθώρα επιχειρηματικών υπηρεσιών, επαγγελμάτων και τομέων, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα. Η μεγαλύτερη όμως συνεισφορά της βιομηχανίας και της μεταποίησης αφορά την απασχόληση, τόσο την άμεση απασχόληση όσο και την έμμεση. Υπολογίζεται πως τουλάχιστον το 32% των θέσεων εργασίας του πρωτογενούς τομέα, το 20% στην εφοδιαστική αλυσίδα και το 34% στις υπηρεσίες εξαρτώνται από τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Στην Ελλάδα, παρά την αποβιομηχάνιση που προηγήθηκε, ακόμη και σήμερα, η βιομηχανία παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος σε συνεισφορά στο ΑΕΠ και ο τρίτος μεγαλύτερος σε απασχόληση, απ’ όλους τους κλάδους παραγωγής, επισημαίνουν οι πρόεδροι των πέντε βιομηχανικών συνδέσμων της χώρας και σημειώνουν ότι η χώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο την πρόκληση της άμεσης εφαρμογής όλων των μεταρρυθμίσεων της συμφωνίας με τους εταίρους όσο και την πρόκληση της εκπόνησης και υλοποίησης των πολιτικών που θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Κεντρικό στοιχείο αυτών των πολιτικών θα πρέπει να είναι η στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης ως βασικά συστατικά μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αυτό, διότι, επισημαίνουν στο άρθρο, ο δευτερογενής τομέας είναι διαχρονικά ένας ισχυρός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας που δημιουργεί διατηρήσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας σημειώνουν ότι είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις και παράλληλα παρεμβάσεις στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών στον τομέα της βιομηχανίας. Είναι επιβεβλημένη, σημειώνουν, η δημιουργία υπουργείου Βιομηχανίας για τον καλύτερο συντονισμό και την εκπόνηση μιας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής. Είναι μια πρακτική που έχει ακολουθηθεί με επιτυχία σε πολλές και διαφορετικές χώρες στον κόσμο, από τις Γαλλία, Φινλανδία, Βρετανία και Ιταλία μέχρι την Ιαπωνία και την Κορέα, με θετική συνεισφορά στην ενίσχυση της συμμετοχής της στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές, καταλήγει το άρθρο, σημειώνοντας ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να εδραιώσουν τη χώρα μας ως εναλλακτικό προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων.

Απάντηση