ΣΕΒ: Η ανάπτυξη θα πάρει μπρος με επενδύσεις σε δυναμικούς κλάδους

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ συναντήθηκε στο Λουξεμβούργο με τους Προέδρους των Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Επιχειρήσεων και κάλεσε τους συναδέλφους να παροτρύνουν τα μέλη τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία.
Τρεις ημέρες αργότερα, ο Πρόεδρος απαντούσε στην εύλογη ανησυχία των Ευρωπαίων, που εκφράστηκε μέσω εκδηλώσεων συμπαράστασης για το βομβιστικό χτύπημα στα γραφεία του Συνδέσμου, ως εξής:
«Μόνο οι επενδύσεις από σοβαρές κι οργανωμένες επιχειρήσεις, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, μπορούν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα στην οικονομία, προσφέροντας θέσεις εργασίας και ευημερία στους λαούς της Ευρώπης.
Είναι καθήκον της ελληνικής κυβέρνησης να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα, αλλά είναι και καθήκον όλων μας να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον που θα ανταμείβει την προσπάθεια των επιχειρήσεων που επενδύουν με σκοπό τη δημιουργία πλούτου, ο οποίος θα διαχέεται σε όλη την κοινωνία».
Δυστυχώς η αισιοδοξία του Προέδρου δεν επιβεβαιώνεται (ακόμη) από τα στοιχεία, με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού και της επιχειρηματικότητας είναι εγκλωβισμένο σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για αμοιβές, απασχόληση, παραγωγικότητα και επενδύσεις.
Οι 4 στους 5 Έλληνες απασχολούνται σε παραδοσιακούς κλάδους με χαμηλότερη του μέσου όρου Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά απασχολούμενο. Η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, με επενδύσεις στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, θα είχε σημαντική θετική επίπτωση στις αμοιβές και τις συνθήκες απασχόλησης που προσφέρουν οι κλάδοι αυτοί.
Πώς όμως μπορεί να γίνει ο μετασχηματισμός αυτός, όταν η παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα είναι, grosso modo, η μισή σε σύγκριση με τους περισσότερους κλάδους του ιδιωτικού τομέα; Προκύπτει, συνεπώς, αβίαστα, ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια εξοικονόμησης δημοσίων δαπανών, ώστε να στηριχθεί η παραγωγική δραστηριότητα και να εξευρεθούν πόροι για το ασφαλιστικό σύστημα, την εκπαίδευση και την υγεία.
Αρκεί το δημόσιο να εξορθολογιστεί, να αυξήσει την παραγωγικότητά του και, ταυτόχρονα, η γραφειοκρατία και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο να μη δρουν ως τροχοπέδη για την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, τονίζει ο ΣΕΒ.
Η δημοσιοποίηση του προϋπολογισμού 2016 αποτυπώνει την προσδοκία για μια καλύτερη πορεία της οικονομίας, μετά την καταγραφή των αξιοσημείωτων αντοχών της κατανάλωσης (ΑΕΠ) της ελληνικής οικονομίας, σε συνέχεια της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Η προσδοκία για σταθερά ουσιαστικά φορολογικά έσοδα (μετά την προσαρμογή για την καταβολή 2 δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2015 εντός του επόμενου έτους) και σταθερών δαπανών εκφράζει την προσδοκία ότι τα μέτρα αύξησης εσόδων και περικοπής δαπανών που έχουν ήδη ψηφιστεί δεν θα οδηγήσουν την οικονομία εκ νέου σε ύφεση.
Η επίδοση της οικονομίας, σε όλα τα επίπεδα όπως εξαγωγών, κύκλου εργασιών βιομηχανίας και τιμών, συνεχίζει να δείχνει μια σταδιακή αποδυνάμωση. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη είναι η υποχώρηση των εσόδων από εξαγωγές, τουρισμό και ναυτιλία καθώς οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων φαίνεται να αποθαρρύνουν την εισαγωγή συναλλάγματος από τις επιχειρήσεις με εξωστρεφή δραστηριότητα.
Ο κατασκευαστικός κλάδος παραδοσιακά συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας. Οι προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων εκτός κατοικιών όσο και με την κρίση της κτηματαγοράς, έχουν οδηγήσει όχι μόνο σε μια ιδιαίτερα μεγάλη υποχώρηση της απασχόλησης αλλά και σε μια στροφή των πιο οργανωμένων ομίλων προς το εξωτερικό.
Υπάρχουν όμως ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις τόσο στον χώρο των υποδομών όσο και στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας, οι οποίες μάλιστα μπορεί να συμβάλουν θετικά στην αύξηση της μη μισθολογικής ανταγωνιστικότητας της χώρας και στη μείωση της ενεργειακής της εξάρτησης.
Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο υποστήριξης της οικονομικής ανάκαμψης, τονίζει ο ΣΕΒ.

Απάντηση