ΣΕΒ: «Επιβάλλεται Ένας Ευρύς Συνασπισμός Δυνάμεων για το Καλό του Τόπου»

Με τον εύγλωττο τίτλο: «Οικονομία & Επιχειρήσεις: Έφθασε η ώρα του “ιστορικού συμβιβασμού”;» κυκλοφόρησε σήμερα το νέο Εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την Ελληνική οικονομία του ΣΕΒ. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι, καθώς τα μεγαλύτερα κόμματα πορεύονται πλέον εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς, επιβάλλεται ένας ευρύς συνασπισμός δυνάμεων για το καλό του τόπου. Παράλληλα, θεωρεί ως μόνη προϋπόθεση για ταχεία έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο την εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος.
Ειδικότερα, ο ΣΕΒ τονίζει ότι:
Η χώρα βαδίζει προς νέες εκλογές με το πολιτικό σύστημα κατακερματισμένο, την οικονομία σοβαρά τραυματισμένη και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αγωνιούν για την επόμενη μέρα, καθώς βλέπουν τους κόπους τους να γίνονται επανειλημμένως θυσία στον βωμό άστοχων χειρισμών. Το ζητούμενο πλέον είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει να στοιχηθεί πλήρως πίσω από τις επιδιώξεις του συμφωνηθέντος Προγράμματος Προσαρμογής και να το εφαρμόσει έγκαιρα και αποτελεσματικά, καθώς αυτή είναι όντως η τελευταία προσπάθεια ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Τα μεγαλύτερα κόμματα πορεύονται πλέον εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς και ως εκ τούτου επιβάλλεται ένας ευρύς συνασπισμός δυνάμεων για το καλό του τόπου. Υπενθυμίζεται ότι η μόνη προϋπόθεση για ταχεία έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο δεν μπορεί παρά να είναι η εφαρμογή του. Έτσι, η υλοποίηση του Προγράμματος a la carte, όπως προβάλλεται στην προεκλογική ρητορεία των κομμάτων, που το ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή, μπορεί πολύ σύντομα να προκαλέσει καταιγίδα αρνητικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης μίας νέας, ευέλικτης και οιονεί ανεξάρτητης διοικητικής δομής συντονισμού του μεταρρυθμιστικού έργου, για την ταχεία και έγκαιρη εφαρμογή των σχετικών μέτρων. Τέλος, είναι εκ των ων ουκ άνευ, η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα διενεργήσει τις εκλογές να προωθήσει την υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων, παραδοτέων, εκκρεμοτήτων κλπ. που έχει συμφωνηθεί να γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου, ώστε να μην καθυστερήσουν οι εκταμιεύσεις των δόσεων της χρηματοδοτικής βοήθειας.
H πορεία των δημοσίων οικονομικών καταγράφει μια αυξανόμενη αδυναμία ειδικά στο επίπεδο των εσόδων (υστέρηση στον τακτικό προϋπολογισμό €4,9 δισ. και €1,7 δισ. σε σχέση με τους στόχους και το περυσινό αποτέλεσμα αντιστοίχως), και, ειδικότερα, στις ασφαλιστικές εισφορές (υστέρηση €890 εκατ. σε σχέση με πέρυσι). Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας ειδικά τον Ιούλιο με την ραγδαία υποχώρηση των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης δείχνουν μια στροφή προς την εκ περιτροπής απασχόληση. Η τελευταία συνεπάγεται όμως και μειωμένες αποδοχές και άρα μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Σε δεύτερο χρόνο η αποδυνάμωση των εισοδημάτων από εργασία πιθανόν να έχει επιπτώσεις και στη φοροδοτική ικανότητα προς το τέλος του έτους και συνεπώς η καλή πορεία των εσόδων από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ τον Ιούλιο δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό. Αναδεικνύεται συνεπώς περισσότερο από ποτέ η κρισιμότητα των εξελίξεων στην αγορά εργασίας για την πορεία των δημοσίων οικονομικών.
Η πορεία των εισπράξεων από εξαγωγές στο α’ εξάμηνο, ο δείκτης PMI και η πορεία των καθαρών προσλήψεων (ΕΡΓΑΝΗ) Ιουλίου αποτελούν ισχυρή προειδοποίηση για την εξασθένιση της οικονομικής δραστηριότητας το β’ εξάμηνο του 2015. Επισημαίνεται ότι πολιτικές που δε λαμβάνουν υπόψη τις αυτονόητες ανάγκες της παραγωγικής οικονομίας, όπως είναι η σταθερότητα του οικονομικού περιβάλλοντος και η βεβαιότητα της διατήρησης του νομίσματος, καθώς και κατά πόσον οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμά τους, που προορίζονται για αγορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών, έχουν άμεσες δυσμενείς και διαρκείς επιπτώσεις στην οικονομία.
Το τρίτο μνημόνιο συνοδεύεται από μια έκθεση κοινωνικών επιπτώσεων. Ένα από τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι ότι στην Ελλάδα το συνταξιοδοτικό πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως σύστημα κοινωνικής προστασίας. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του τελευταίου είναι συνεπώς άρρηκτα δεμένη με μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ώστε οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να τύχουν καλύτερης προστασίας και ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά.

Απάντηση