Σήμανση CE – Τι είναι και τι πρέπει να προσέχω;

Σε πολλά προϊόντα βρίσκουμε ήδη τη σήμανση CE και πολλά άλλα πρέπει να φέρουν τη σήμανση αυτή. Το σήμα αυτό δεν υποδεικνύει την καλή ποιότητα του προϊόντος, αλλά τη συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε καθορισμένες βασικές Οδηγίες / Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναγράφονται στα εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα για την ελεύθερη διακίνησή τους στην αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό σημαίνει, όποια προϊόντα δεν φέρουν τη σήμανση CE, παρότι είναι απαραίτητη επειδή υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο, απαγορεύονται να διακινηθούν.
Στην κατηγορία των προϊόντων με απαίτηση σήμανσης ανήκουν πχ όλα τα παιδικά παιχνίδια, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα ιατρικά προϊόντα και υλικά, πολλά δομικά προϊόντα (πχ παράθυρα, εξώπορτες, τέντες, πέργκολες, σήτες, ρολά, γκαραζόπορτες, πυράντοχα από της 1.12.2015 κ.α.) καθώς και πολλά άλλα προϊόντα.
Αν περιοριστούμε στα παράθυρα και τις εξώπορτες και την απαραίτητη ιδιότητα τους για τη σήμανση CE στην Ελλάδα, τη θερμοπερατότητα (U), συνήθως προσδιορίζεται υπολογιστικά λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές θερμοπερατότητας των προφίλ (Uf) και του συντελεστή του μονωτικού υαλοπίνακα (Ug).
Σχετικά με το θέμα αυτό, οι κατασκευαστές πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν για τον υπολογισμό του U (UW ή UD) χρησιμοποιούν μόνο ένα Uf και βρεθούν σε κάποιο έλεγχο των αρμόδιων αρχών, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το παράθυρο ή η εξώπορτα αποτελείται περιμετρικά αποκλειστικά από έναν συνδυασμό προφίλ ή ότι το Uf είναι το χειρότερο όλων των προφίλ που χρησιμοποιούν για την κατασκευή της εξώπορτας ή του παράθυρου.

Διαφορετικά τα υπολογισμένα αποτελέσματα είναι ψευδές και ο κατασκευαστή μπορεί να τιμωρηθεί από τον ελεγκτικό φορέα για παραπλάνηση του καταναλωτή σύμφωνα με το νόμο!

Απάντηση