Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Δημοπρασίες μόνο για προμηθευτές

Με τη συμμετοχή μόνο προμηθευτών και τιμή εκκίνησης που θα λαμβάνει υπόψη της το κόστος παραγωγής του λιγνίτη αλλά και το ύψος του ανταγωνιστικού τμήματος των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος που διαμορφώνεται στην αγορά, θα διεξαχθούν οι δημοπρασίες ισχύος (ΝΟΜΕ) που προβλέπει το τρίτο Μνημόνιο, προκειμένου να περιοριστεί το μερίδιο της ΔΕΗ σε ποσοστό 25% και μέχρι 50% με ορίζοντα το 2020.
Ξεχωριστή παράμετρο διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης θα αποτελέσουν οι ρύποι, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί το κόστος των διακυμάνσεων. Το σχέδιο που καταρτίζει αυτή την περίοδο η ΡΑΕ, θα υποχρεώνει επίσης τους συμμετέχοντες στις δημοπρασίες να διοχετεύουν την ισχύ που θα αγοράζουν μέσω αυτής, σε ολη την γκάμα των τιμολογίων. Η δέσμευση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η επιλεκτική κατηγοριοποίηση των πελατών και η επιβάρυνση της ΔΕΗ με το <προβληματικό κομμάτι> της αγοράς.
Σε ότι αφορά πάντως το κόστος του λιγνίτη, η ΡΑΕ, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να επανεξετάσει τα κοστολογικά στοιχεία της ΔΕΗ, προκειμένου να το προσδιορίσει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο που εξετάζει η ΡΑΕ αφήνει εκτός δημοπρασιών τους μεγάλους καταναλωτές και κατά βάση τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, που είχε συμπεριλάβει το σχέδιο της προηγούμενης προεδρίας του κ Νίκου Βασιλάκου και απορρίφθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ. Η βιομηχανία θα επωφεληθεί από τον ανταγωνισμό που θα δημιουργηθεί μεταξύ των προμηθευτών αλλά και μέσω του νέου εργαλείου των συμβάσεων διακοψιμότητας που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ και αναμένουν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή τους, τονίζουν αρμόδια στελέχη. Μέσω αυτών των συμβάσεων που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απελευθερώνουν φορτία τις ώρες αιχμής έναντι αμοιβής, προκύπτουν μειώσεις στην τιμή των τιμολογίων της τάξης του 20%. Η υπογραφή της σχετικής απόφασης είναι ζωτικής σημασίας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, δεδομένου ότι το τρίτο Μνημόνιο θέτει ως υποχρέωση την κατάργηση των εκπτώσεων που φτάνουν μέχρι και 20% στα βιομηχανικά τιμολόγια της ΔΕΗ που δόθηκαν με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Σε ότι αφορά στις δημοπρασίες (ΝΟΜΕ) και την υποχρέωση της χώρας για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, το νέο Μνημόνιο προβλέπει ότι: «Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι οριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παραδοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νομοθεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο)».

Απάντηση