Πτώση 14,8% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας

Παρά την αύξηση κατά 14,7% του αριθμού των αδειών τον Ιούνιο, ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας υποχώρησε κατά 14,8% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2014. Ωστόσο, σε επίπεδο εξαμήνου ο όγκος ενισχύθηκε κατά 8,5%.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά τον Ιούνιο του 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.380 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 263 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.216,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 14,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,2% στην επιφάνεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.
Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, το ίδιο διάστημα αντιστοιχούν σε 260,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.206,7 χιλιάδες m3 όγκου, καταγράφοντας μείωση κατά 9,5% στην επιφάνεια και κατά 15,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.
Σε ότι αφορά τις εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, αντιστοιχούν σε 2,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 9,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Ιούνιο είναι 0,8%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.877 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.693,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.638,3 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 παρατηρήθηκε, μείωση κατά 6,8% στην επιφάνεια και κατά 4,3% στον όγκο.
Την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 5% στην επιφάνεια και κατά 2,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014. Παράλληλα, το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%.
Σε ότι αφορά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,2% στην επιφάνεια και κατά 8,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 7,7% στην επιφάνεια και κατά 7,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014.
Σημειώνεται ότι για την αποφυγή έμμεσης αποκάλυψης ατομικών στοιχείων οικοδομικών αδειών, η ΕΛΣΤΑΤ δεν θα δημοσιεύει στο εξής στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εκδοθεισών αδειών, σε επίπεδο Περιφέρειας.

Απάντηση