Πτώση 12% στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού

Πτώση της τάξης του 12% (σε αξία) κατέγραψε η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού την περίοδο 2012- 2013 σύμφωνα με έρευνα της Icap. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τελευταία έρευνα της ICAP Group, η αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων ακολουθεί έντονα πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Η κατασκευαστική και ειδικότερα η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας επιδρά άμεσα στη ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από τις ανεγέρσεις οικοδομών.

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες εμφανίζει μείωση την περίοδο 2008-2012 με μέσο ετήσιο ρυθμό 23,6%. Επίσης, από την καταγραφή της οικοδομικής (ιδιωτικής) δραστηριότητας βάσει των σχετικών αδειών προκύπτει συνολική μείωση της τάξης του 80% την περίοδο 2007- 2012. Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, από τη Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP GROUP, o παραγωγικός τομέας ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων έχει συρρικνωθεί και πλέον αποτελείται από λίγες επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή κυρίως πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και πριζοδιακοπτών. Σύμφωνα, δε, με τη διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Στ. Παντελαίου, «η αξία της συνολικής αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (σε τιμές χονδρικής) σημείωσε μείωση της τάξης του 12% το 2013 σε σχέση με το 2012. Εξετάζοντας αναλυτικά τη φαινομενική κατανάλωση (σε ποσότητα) κάθε κατηγορίας προϊόντων, διαπιστώνονται τα εξής: Η αγορά των πριζοδιακοπτών κινήθηκε καθοδικά την περίοδο 2013/12 με ποσοστό μείωσης της τάξης του 8%. Η αγορά των πινάκων διανομής (κάτω των 1000 V) μειώθηκε κατά περίπου 10% και το μεγαλύτερο μέρος αυτής καλύφθηκε από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Η φαινομενική κατανάλωση των αυτόματων ασφαλειών εμφάνισε μείωση της τάξης του 6% το 2013/12, ενώ στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκε και η μείωση στην αγορά των ραγοδιακοπτών. Μειωμένη (κατά περίπου 5%) εμφανίζεται και η αγορά των ενδεικτικών λυχνιών. Οι διακόπτες διαρροής παρουσίασαν μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 4% το 2013, ενώ τέλος, πτωτικά κινήθηκε και η αγορά των χρονοδιακοπτών καταγράφοντας μείωση περίπου 6% το ίδιο διάστημα».

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγμένων αριθμοδεικτών, το σύνολο ενεργητικού των παραγωγικών εταιρειών αυξήθηκε κατά 2,6% το 2012 σε σχέση με το 2011. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 18,5% το 2012, ενώ δραστική αύξηση εμφανίζουν οι ζημίες των εταιρειών του κλάδου. Αντίστοιχα, το σύνολο του ενεργητικού επτά αντιπροσωπευτικών εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου, μειώθηκε κατά 6,6% το 2012/11. Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν (το 2012) κατά 5,4%, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο το τελευταίο έτος.

Απάντηση