Πρόγραμμα SouthZEB για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια

Η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών του κτιριακού χώρου «n ZEB training in the Southern EU countries – Maintaining building traditions» ή εν συντομία «SouthZEB», με Συντονιστή το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος του προγράμματος είναι η πιστοποίηση συνολικά 150 εκπαιδευτών και 1500 εκπαιδευόμενων στον τομέα των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly-Zero Energy Building / nZEB). Επιπροσθέτως, αναπτύσσεται και πλατφόρμα E-learning με στόχο την απομακρυσμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. Στο πρόγραμμα αυτό, με συνολικό προϋπολογισμό 1.364.149€ (χρηματοδοτούμενο κατά 75% από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη»), συμμετέχουν 6 Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι επαγγελματίες του κτιριακού χώρου στον σύνδεσμο: http://www.southzeb.eu/southzeb-application-form/.

Απάντηση