Πρόγραμμα συνεργασίας του Μυτιληναίου με την ένωση «Μαζί για το παιδί»

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πλήρη οικονομική υποστήριξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στελέχη του οποίου συμμετείχαν και στα βασικά στάδια του σχεδιασμού του προγράμματος.
Στρατηγική επιλογή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας του και της ενίσχυσης της κοινωνικής του συνεισφοράς, είναι η στήριξη επιλεγμένων κοινωνικών προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Στην κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε άμεση συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» προχώρησε στο σχεδιασμό του Καινοτόμου Πιλοτικού Προγράμματος «Είμαι μέσα» που στοχεύει να συμβάλλει ουσιαστικά στην άμβλυνση των συνεπειών της Σχολικής Διαρροής, δηλαδή του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πριν την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πλήρη οικονομική υποστήριξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στελέχη του οποίου συμμετείχαν και στα βασικά στάδια του σχεδιασμού του προγράμματος.
Τη λεπτομερή διαμόρφωση της δράσης υλοποίησε η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» επιστρατεύοντας την πολύτιμη γνώση και τη πολυετή εμπειρία της στον τομέα της ανάπτυξης κοινωνικών προγραμμάτων, με την επιστημονική υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» και του ερευνητικού φορέα «Prolepsis» που συνεργάστηκαν με ομάδα εθελοντών καθηγητών από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το πρόγραμμα, στην πρώτη αυτή πιλοτική του φάση, αποτελείται από 3 βασικές ενότητες οι οποίες λειτουργούν συνδυαστικά καλύπτοντας ανάγκες των σχολείων της 7ης Σχολικής Κοινότητας του νομού Αττικής αλλά και άλλων ομάδων ωφελούμενου πληθυσμού.
Ενότητα 1η:
Πρόγραμμα ενισχυτικής εκπαίδευσης 30 μαθητών με μαθησιακές και οικογενειακές δυσκολίες, ευάλωτων στη σχολική διαρροή. Περιλαμβάνει 300 ώρες διδασκαλίας φιλολογικών, μαθηματικών και φυσικοχημείας, και παράλληλη υλοποίηση των 15 βιωματικών δράσεων που αποβλέπουν στην ψυχική ενδυνάμωση των 30 μαθητών και την αυτοπεποίθηση των παιδιών αναπτύσσοντας το κοινωνικό πνεύμα και τις δεξιότητες τους. Η παροχή συνοδεύεται από δωρεάν θρεπτικό, υγιεινό γεύμα, σχολική ύλη, καινούρια υποδήματα και άλλα υλικά αγαθά που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της επισιτιστικής τους ανασφάλειας.
Ενότητα 2η:
Πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών στη διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και με σκοπό την ψυχική τους ενδυνάμωση. Αποτελείται από 30 ώρες συμβουλευτικής και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν, στο πλαίσιο του προγράμματος, και από 34 ώρες επιμόρφωσης από ψυχολόγους για τη διαχείριση τόσο των μαθητών με ψυχολογικά προβλήματα, όσο και των κρίσεων στο σχολείο. Η επιμόρφωση αυτή αφορά στους καθηγητές του προγράμματος αλλά και άλλους καθηγητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν από τα σχολεία της 7ης Σχολικής Κοινότητας.
Ενότητα 3η:
Πρόγραμμα υλικής και ψυχολογικής υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών με δυνατότητα παρακολούθησης έως 8 δωρεάν οικογενειακών συνεδριών στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Ένωσης Μαζί για το Παιδί καθώς και παροχή δωρεάν σίτισης σε έως 5 οικογένειες για διάστημα 6 μηνών εφόσον πληρούν τα απαραίτητα οικονομικά κριτήρια.
Βασικούς στόχους του προγράμματος για την σχολική περίοδο 2015-2016 αποτελούν
– Η παραμονή στο σχολείο ποσοστού 60% των παιδιών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και που διατρέχουν υψηλό ρίσκο διαρροής κατά το τρέχον σχολικό έτος.
– Η βελτίωση της μαθητικής τους επίδοσης.
– Η βελτίωση του ποσοστού της επισιτιστικής τους ανασφάλειας.
– Η βελτίωση των δεικτών της ψυχολογικής και κοινωνικής τους λειτουργίας.
– Η απόκτηση εφοδίων εκ μέρους των καθηγητών για την καλύτερη αντιμετώπιση μαθητών που διατρέχουν υψηλό ρίσκο διαρροής, και εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο από το 100% των καθηγητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Απάντηση