Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Κεφαλονιάς

Δεκαέξι μέτρα προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση, για τους πληγέντες μικρομεσαίους επιχειρηματίες από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς μετά από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ.

Η δέσμη προτάσεων περιλαμβάνει:

1. Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις {one stop emergency shop} για τη συγκέντρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών δεδομένου ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν ενώ οι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα.

2. Πλήρης αποζημίωση της ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης με βάση την αντικειμενική αξία της και όχι το θεσμοθετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής.

3. Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης για όλους τους επαγγελματίες που μισθώνουν ή θα αναγκαστούν να μισθώσουν (διάρκεια επιδότησης δύο έτη).

4. Κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης για τις επιχειρήσεις που στεγάζονταν σε ακατάλληλα κτίρια.

5. Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες με βασικό κριτήριο τα τιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση τιμολογίων τεκμήριο να είναι οι ενδεικτικές τρέχουσες τιμές.

6. Αποζημίωση για καταστροφή παγίων με κριτήριο το κόστος αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει – με την άμεση έκδοση ΚΥΑ – να αναθεωρηθούν οι σχετικές διατάξεις περί αποσβέσεων όπου και όταν τεκμαίρεται η πλήρης παραγωγική ικανότητα του παγίου εξοπλισμού που έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί ζημιά.

Ακόμα η ΓΣΕΒΕΕ ζητά ασφαλιστικές και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες:

1. Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ για όλους τους επαγγελματίες με προτεινόμενη διάρκεια δύο έτη.

2. Για εκείνους τους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο και μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου με πλήρες, ωστόσο, δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.

3. Απαλλαγή από την καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής (προτεινόμενη διάρκεια δύο έτη).

4. Απαλλαγή πληρωμής του ενιαίου φόρου ακινήτων για το 2014 και αναστολή των λοιπών δόσεων του ΕΕΤΗΔΕ για το 2013 για όλα τα ακίνητα του νησιού που είναι υπό την ιδιοκτησία των επιχειρηματιών της περιοχής.

5. Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών (προτεινόμενη διάρκεια 18 μήνες).

6. Μείωση κατά 50 % του συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016.

7. Εξέταση και διαβούλευση με όργανα της ΕΕ για το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ στο 13%.

Επιπλέον, η ΓΣΕΒΕΕ στην επιστολή της σημειώνει ότι:

1. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δωρεάν παροχή ενός ελάχιστου ποσοστού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος. Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις για ένα χρονικό διάστημα ενός έτους.

2. Να εξασφαλιστούν οι υποδομές αξιοπρεπούς στέγασης για όλους τους κατοίκους, των οποίων οι οικίες έχουν καταστραφεί ή έχουν κριθεί ακατάλληλες. Στόχος πρέπει να είναι η εξασφάλιση στέγασης όλων των πολιτών σε μόνιμο και ασφαλές περιβάλλον και η δυνατότητά τους να αναπτυχθούν οικονομικά και να έχουν απασχόληση.

3. Η επιχορήγηση του 80% του συνολικού ποσού για την ανακατασκευή κατοικιών και το 20% του άτοκου δανείου να υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες και όχι το θεσμοθετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής, το οποίο στην πλειονότητα των περιπτώσεων κυμαίνεται στο 30 % περίπου του τρέχοντος και πραγματικού κόστους.

«Τονίζουμε, αναφέρει στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ, ότι η αποκατάσταση των υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άμεση επανεκκίνηση της ομαλής οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Οι κάτοικοι που έχουν αποχωρήσει από το νησί θα πρέπει να έχουν κίνητρο να επιστρέψουν. Θα πρέπει να υπάρξει βραχυπρόθεσμο σχέδιο για την τοπική οικονομία (υδροδότηση, αποχέτευση, τοπικές συγκοινωνίες) και μεσοπρόθεσμο σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών για την κάλυψη της τουριστικής ζήτησης και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών (αεροδρόμιο, δίκτυα συγκοινωνίας, ακτοπλοΐα, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος). Απέναντι στην κινδυνολογία, απαιτείται η ανάπτυξη ενός πλέγματος δράσεων που θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρείται επιβεβλημένη η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.» Η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι η παρέμβαση του κράτους θα πρέπει επίσης να αφορά τη διαμόρφωση όρων υγιούς επιχειρηματικής δράσης και τον έλεγχο των κερδοσκοπικών πρακτικών. Τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και υπερτιμολογήσεων από μειοψηφία επιτήδειων που πολλές φορές παρατηρούνται σε τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να παταχθούν. Τέλος, η ΓΣΕΒΕΕ συστήνει στα μέλη της και τους επαγγελματίες να επιδείξουν έμπρακτα συναδελφική και κοινωνική αλληλεγγύη στις σεισμόπληκτες περιοχές και τονίζει ότι στις δύσκολες αυτές στιγμές, οι ομοσπονδίες και οι επαγγελματίες θα πρέπει να αναδείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και την εταιρική ευθύνη που διακατέχει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Απάντηση