Προς έγκριση στη Βουλή έξι μεγάλα ενεργειακά έργα

Δικαίωμα ενίσχυσης από τον επενδυτικό νόμο απλώς και μόνο με τη δημοσίευση του πίνακα κατάταξης αποκτούν επενδυτικά σχέδια τα οποία κρίθηκαν επιλέξιμα και η αίτηση υπαγωγής για αυτά έχει υποβληθεί από την 1η Νοεμβρίου 2013 έως την 5η Μαρτίου 2014. Με άλλα λόγια, οι φορείς των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων δεν θα χρειάζεται να αναμένουν τις αποφάσεις υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο για να λάβουν τις εγκριθείσες ενισχύσεις.

Το παραπάνω προβλέπεται στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου με διακριτικό τίτλο «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, πάντως, ότι η εν λόγω διάταξη δεν αναιρεί ούτε τροποποιεί την υποχρέωση έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής των έργων στον επενδυτικό νόμο.

Βασικό επιχείρημα για τη διευκόλυνση αυτή, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, είναι η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία καθίσταται σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Η ρύθμιση γίνεται επιπλέον και για έναν άλλο λόγο. Μετά την 1η Ιουλίου 2014 παύει να ισχύει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και ως εκ τούτου μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων υπαγωγής με τους όρους που ισχύουν στον επενδυτικό νόμο 3908/2011.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο κυρώνονται έξι αποφάσεις υπαγωγής μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι για επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατ. ευρώ απαιτείται η κύρωση από τη Βουλή των αποφάσεων υπαγωγής. Οι αποφάσεις αφορούν ενεργειακά έργα στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα στην κατασκευή αιολικών πάρκων στην Αιτωλοακαρνανία (δύο επενδυτικά σχέδια), στη Δεσφίνα, στη Νάξο, στην Πάρο και τη Λάρισα.

Τα έξι έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 406 εκατ. ευρώ και η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 86 εκατ. ευρώ με τη μορφή φοροαπαλλαγών. Επιπλέον με το άρθρο 8 ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης ως αρμόδια αρχή για τη διευκόλυνση και τον συντονισμό χορήγησης αδειών στα 12 ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τα ενεργειακά έργα τα οποία προσφάτως εντάχθηκαν στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης (fast track) με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Τέλος, με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι με απόφαση της διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος και ο τόπος παροχής της αναγκαίας εκπαίδευσης στους λογιστές φοροτεχνικούς, καθώς και η θεματολογία και η διάρκεια αυτής, αλλά και το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης.

Απάντηση