Ποσοστό ανακύκλωσης κουτιών σε νέο επίπεδο ρεκόρ

Τα 7 από τα 10 κουτιά αλουμινίου ανακυκλώνεται στην Ευρώπη. Το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης κουτιών αναψυκτικών από αλουμίνιο στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 15 % μονάδες σε ένα νέο επίπεδο ρεκόρ του 69,5 % (70%) το 2012.
Επιπλέον, η εν λόγω συλλογή κουτιών αντιπροσωπεύει συνολικό ποσό 390.000 τόνων ανακυκλωμένου αλουμινίου, αποφεύγοντας πάνω από 3.120.000 τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή τη μέση ετήσια εκπομπή περίπου 340.000 πολιτών της ΕΕ, που ισοδυναμεί με ολόκληρο τον πληθυσμό των πόλεων όπως η Φλωρεντία, το Κάρντιφ ή την Αλικάντε. Κάθε τόνος ανακυκλωμένου αλουμινίου εξοικονομεί έως και 95% της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου (ΕΑΑ) θεωρεί ότι αυτό το 70% έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό ορόσημο στη πορεία της εθελοντικής ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου και πιστεύει ότι το 2015(75%) και το 2020 (80%) θα είναι σημαντικές χρονιές.

Απάντηση