ΠΟΒΑΣ: EnergyHUB for ALL

Το EnergyHUB for ALL είναι μία Πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ένας “Κόμβος” επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών.
Απευθύνεται: στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής , στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των κατοικιών , επενδυτές, προμηθευτές & κατασκευαστές προϊόντων, εγκαταστάτες , τεχνικούς εμπειρογνώμονες , στην τοπική αυτοδιοίκηση .
Η ΠΟΒΑΣ συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του , προσφέροντας πληροφοριακό υλικό και προβάλλοντας μέσα από αυτό τους πιστοποιημένους κατασκευαστές σε όλη την Ελλάδα .
Διεύθυνση σε λειτουργία http://www.cres.gr/energyhubforall/index.html

Απάντηση