ΠΟΒΑΣ: Πιστοποίηση Επαγγελματιών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Συνολικά 187 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου έπειτα από εξετάσεις απέκτησαν πιστοποίηση στις Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΟΒΑΣ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη διαδικασία πιστοποίησης των τεχνικών προσόντων των επαγγελματιών του κλάδου. Την πιστοποίηση απέκτησαν συνολικά 187 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου έπειτα από εξετάσεις, που διενεργήθηκαν πανελλαδικά από την TUV AUSTRIA HELLAS.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είχε προηγηθεί η τεχνική κατάρτιση των συναδέλφων στο θεματικό αντικείμενο «Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου» μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων διάρκειας 50 ωρών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκφράστηκε ως ανάγκη των επαγγελματιών και ως επιθυμία της ΠΟΒΑΣ, καθώς μόνο μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα της τυπικής αναγνώρισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την κατάρτιση.
Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΒΑΣ η συνέχιση του έργου και η πιστοποίηση περισσότερων συναδέλφων, κάτι το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό εντός του 2016.

Απάντηση