ΠΟΒΑΣ: Μια πρώτη γνωριμία με τη δράση BUILD UP Skills UPSWING

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα.
Η δράση Build UP Skills UPSWING αποτελεί μέρος της ευρύτερης Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας BUILD UP Skills. Στοχεύει στην ανάπτυξη κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης προσόντων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τους:
• Τεχνικούς μόνωσης
• Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
• Εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων
Οι εταίροι της δράσης εστιάζουν, μέσω της πιστοποίησης προσόντων, και της διασυνοριακής τους αναγνώρισης, στη στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου, που πλήττεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση, και την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο εργατικό δυναμικό τους, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε αυτή την στοχευμένη προσπάθεια συμμετέχουν ενεργά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
Η ΠΟΒΑΣ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα και αναμένει θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο από την υλοποίηση του.

Απάντηση