ΠΟΒΑΣ: Αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης για την Πιστοποίηση του Επαγγέλματος

Συνάντηση για την αξιολόγηση του Προγράμματος «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Αθήνα. Η θεματολογία της εστιασμένης συζήτησης στην οποία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επαγγελματίες κλάδων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΒΕΕ επικεντρώθηκε στους εξής άξονες:

Θεματική ενότητα 1: Αποτίμηση της χρησιμότητας των Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στα νέα δεδομένα της κρίσης. Θεματική ενότητα 2: Η συμβολή και η αποτελεσματικότητα της Πράξης, με έμφαση τις δράσεις Κατάρτισης-Πιστοποίησης, στην Προσαρμογή των Επαγγελματικών κλάδων στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Ως υποενότητες συζητήθηκαν τυχόν προβλήματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, κατατέθηκαν προτάσεις βελτίωσης και επέκτασης του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ ειδική αναφορά έγινε πάνω στην αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες με βάση τους αρχικούς τιθέμενους στόχους.

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Παγιάτης, ο επιστημονικός συνεργάτης της Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος και η Γραμματέας κ. Εμμανουέλα Αγγουράκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία Premium Consulting.

Απάντηση