ΠΟΒΑΣ:Ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Η ΠΟΒΑΣ μετά από πρόσκληση , ήταν παρούσα στην παρουσίαση έκθεσης προτάσεων για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έγινε στο αμφιθέατρο , Διοικητού Θ. Καρατζά της ΕΤΕ στην Αθήνα , στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 . Η έκθεση της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπονήθηκε με τη συνεργασία των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης , κύριος Ράιχενμπαχ, κατά την παρουσίαση του Κειμένου Πολιτικής με θέμα «Ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα», η έκθεση περιλαμβάνει 50 προτάσεις , από τις οποίες οι 12 είναι εξαιρετικά επείγουσες.

Σύμφωνα με την έκθεση, η χρηματοδότηση παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα, καθώς η πρόσβαση σε μέτρα χρηματοδότησης και οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν πολύ δύσκολες, παρότι αυτό έχει επισημανθεί δύο χρόνια πριν , αλλά δεν έγινε κάποιο θετικό βήμα . Όπως είπε ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης , έχουν μειωθεί κατά 50% οι δανειοδοτήσεις , τα επιτόκια παραμένουν υψηλά και μάλιστα είναι υψηλότερα στην ΕΕ ενώ οι απαιτήσεις παροχής ασφαλειών είναι τεράστιες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης πρόσθεσε ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα έχουν τα διαθρωτικά ταμεία στο θέμα της χρηματοδότησης καθώς και ο συντονισμός μεταξύ υπουργείων και ΕΕ.

Οι επείγουσες προτάσεις της κοινής έκθεσης , μεταξύ άλλων , έχουν ως εξής : Αλλαγές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσα από προσπάθεια ψηφιοποίησης των διαδικασιών. Περαιτέρω προώθηση των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών μεταξύ του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Μείωση της φορολογίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ενέργειας. Παρακολούθηση της αγοράς για την μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την προστασία από την προώθηση ολιγοπωλιακών συμφερόντων. Μείωση κάθε μορφής παράνομου εμπορίου μέσω ελέγχων στις αποθήκες καθώς και στο δίκτυο πωλήσεων. Αποτελεσματικότερος σχεδιασμός των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται μέσω της χρήσης των κονδυλίων της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 , για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων.

Η Ομάδα Δράσης προτείνει να δοθεί προτεραιότητα των αιτήσεων χρηματοδότησης , στις μικρές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιπλέον τα κονδύλια να είναι άμεσα διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και συγχρηματοδότησης. Προώθηση και ανάπτυξη της πολιτικής για την προώθηση συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών πάρκων. Σχετικά με την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων η επιτροπή αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες ανάγκες προτείνει την άμεση βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου .

Επίσης προτείνεται άμεσα , η ελευθερία επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ . Μέσα από την κοινή έκθεση των συνεργαζόμενων φορέων προκύπτουν πολύτιμες πληροφορίες , όπως το υπερβολικό κόστος έναρξης μιας επιχείρησης σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην ΕΕ. Οι κρατικές ενισχύσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , όπως επισημαίνεται, είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με την ΕΕ και με τάσεις επιδείνωσης καθώς και ο χρόνος που χρειάζονται οι Δημόσιες Αρχές για να καταβάλουν τις πληρωμές έχει αυξηθεί και είναι τετραπλάσιος του μέσου όρου της ΕΕ .

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η χαμηλή χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων η οποία οφείλεται και στην έλλειψη προθυμίας των τραπεζών , να χορηγούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στη χαμηλή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων η οποία βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ . Ο Υπουργός Ανάπτυξης Ν. Δένδιας στον χαιρετισμό του τόνισε , ότι το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας δεν είναι διατηρήσιμο και ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερες επιχειρήσεις και όχι περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους αλλά πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καβαθάς τόνισε την χρησιμότητα του αποτελέσματος , της κοινής αυτής προσπάθειας και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεπέρασαν τα όρια αντοχής τους . Από την πλευρά της η ΠΟΒΑΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει σε όποιες επιτροπές της ζητηθεί , προκειμένου να παρέχει αντικειμενική και ουσιαστική πληροφόρηση στους συνομιλητές της . Πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας κ. Θεόφιλος Παγιάτης επισκέφθηκε τον Υπουργό κ Γιάννη Μανιάτη , με αντιπροσωπεία του νεοσύστατου Σωματείου Αργολίδας και επεσήμαναν μεταξύ άλλων τα προβλήματα από την μέχρι τώρα εφαρμογή του προγράμματος εξοικονόμηση κατ¨οίκον καθώς και προτάσεις βελτίωσης για το νέο πρόγραμμα.

Αναφέρθηκαν στο παράνομο εμπόριο και στις οδυνηρές συνέπειες του για τον κλάδο και την οικονομία. Στη συνάντηση ήταν παρών εκπρόσωπος του ΕΤΕΑΝ . Επίσης η ΠΟΒΑΣ συμμετείχε σε ενημερωτική συνάντηση που έγινε με την πρωτοβουλία του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ , δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει από την απροθυμία των τραπεζών να αποπληρώνουν τα ολοκληρωμένα έργα , στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ο Γ.Γ επανέλαβε το σύνολο των προτάσεων της ΠΟΒΑΣ για την προστασία της αγοράς και του καταναλωτικού κοινού από προϊόντα χαμηλής ποιότητας , που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του προγράμματος και δεν υλοποιούν τους στόχους του , ούτε ενισχύουν την απασχόληση . Από την γραμματεία της ΠΟΒΑΣ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΒΑΣ 5/10/2014

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΟΦΕΙΛΕΣ

1) Να γίνει πάγωμα των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, το δημόσιο και τις τράπεζες, με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση των οφειλών χωρίς προσαυξήσεις, με δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής με δόσεις που να μην ξεπερνούν το 10% του εισοδήματος του υπόχρεου.
2) Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας.
3) Αναστολή κατασχέσεων πρώτης κατοικίας επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμού μεταφορικών μέσων, τραπεζικών λογαριασμών για τους βιοτέχνες και αυτοαπασχολούμενους (που διατηρούν επιχείρηση και δραστηριότητα)
4) Δημιουργία τριμελών επιτροπών στα κατά τόπους δημόσια νοσοκομεία για την περίθαλψη, των ανασφάλιστων που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών και των εξαρτωμένων μελών της οικογένειά τους.
5) Επίδομα στους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου μας που έκλεισαν την επιχείρησή τους.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
6) Δημιουργία ανεξάρτητου τραπεζικού λογαριασμού του επαγγελματία για συναλλαγές εντός του προγράμματος, χωρίς δυνατότητα κατάσχεσης ή άλλης δέσμευσης που δεν θα έχει τη συναίνεση του δικαιούχου.
7) Αποπληρωμή των επαγγελματιών εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος εάν είναι δυνατόν και κατά δραστηριότητα.
8) Ενέργειες για οργάνωση έγκυρων διασυνοριακών έλεγχων στις εισόδους της Χώρας μας .
9) Προστασία της ντόπιας παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου, από τις εισαγωγές , κυρίως από τις βαλκανικές χώρες.
10) Υποχρέωση στις δημόσιες συμβάσεις για 20% αναφορικά με υπηρεσίες και προϊόντα, που θα παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις.

 

Απάντηση