Πιστοποίηση κατά LEED για κτήριο γραφείων της Grivalia

Τη σημαντική πιστοποίηση LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance GOLD απέσπασε το κτήριο γραφείων της Grivalia στην οδό Σωρού στο Μαρούσι, ως απόρροια της εφαρμογής του συστήματος LEED for Operations and Maintenance, η οποία προβλέπει μια σειρά επεμβάσεων και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς τους.
Για την επίτευξη της συγκεκριμένης πιστοποίησης, στο κτίριο της οδού Σωρού πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις των εγκαταστάσεων άρδευσης, περιορισμός του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας μέσω εφαρμογής ανακλαστικών υλικών στο δώμα, περιορισμός της φωτορύπανσης από τον εξωτερικό φωτισμό, βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Η/Μ συστημάτων κλιματισμού και αερισμού του κτιρίου και προμήθεια πιστοποιητικών Green-e certificates για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε, ίσης με την καταναλισκόμενη ετήσια ενέργεια του κτιρίου.
Τα οφέλη που προκύπτουν από τις παραπάνω βελτιώσεις αφορούν στην εξοικονόμηση καταναλώσεων ενέργειας και νερού, στις βελτιωμένες συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα και στη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου.
Το πρότυπο περιβαλλοντικής βαθμονόμησης LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης κτιρίων που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α. (U.S. Green Building Council). Το σύστημα πιστοποιεί ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και (ανα)κατασκευαστεί με εφαρμογή των αρχών της αειφόρου δόμησης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου και αποβλέπει στην ποσοτικοποίηση της σχετικής απόδοσης του έργου.
Υπενθυμίζεται ότι η Grivalia εντός του 2016 σκοπεύει να έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση και πιστοποίηση 4 ακόμα κτιρίων του χαρτοφυλακίου της. Το πρώτο πιστοποιημένο κατά LEED κτίριο γραφείων της Grivalia, με έτος κατασκευής το 2000, βρίσκεται στον Παράδεισο Αμαρουσίου κι είναι μισθωμένο σε μεγάλους εγχώριους και διεθνής οργανισμούς, διαθέτοντας 6.086 τ.μ. συνολικής επιφάνειας και 251 θέσεις στάθμευσης.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση