Πιστοποίηση Επαγγελματιών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών στις Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με την ΠΟΒΑΣ αναφορικά με την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο προσεχές διάστημα η επίσημη διαδικασία πιστοποίησης των τεχνικών προσόντων των επαγγελματιών του κλάδου. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η τεχνική κατάρτιση των συναδέλφων στο θεματικό αντικείμενο «Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου» στην οποία συμμετείχαν πανελλαδικά 230 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου μας.
Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκφράστηκε ως ανάγκη των επαγγελματιών και ως επιθυμία της ΠΟΒΑΣ καθώς μόνο μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα της τυπικής αναγνώρισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την κατάρτιση. Ταυτόχρονα ξεκινάει και η διαδικασία καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος στους συνάδελφους που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις, αυτές θα διενεργηθούν πανελλαδικά από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (TUV AUSTRIA HELLAS) με την επισήμανση ότι το κόστος πιστοποίησης (150 ευρώ) καλύπτεται από το έργο και θα επιστραφεί εις ολόκληρο στους ωφελουμένους υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις ανεξαρτήτως αν θα επιτύχουν ή όχι σε αυτές. Στην περίπτωση πιθανών αποτυχιών, θα δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να δώσουν εκ νέου εξετάσεις σε νέες ημερομηνίες που θα καθοριστούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται επίσης ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεννόηση με την ΠΟΒΑΣ παρέχει την δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις τους, ένα σύντομο επιμορφωτικό σεμινάριο (διάρκειας 3-4 ωρών) όπου θα γίνει περιεκτική επανάληψη της διδακτέας ύλης, θα επιλυθούν απορίες, θα παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με την εξεταστική διαδικασία και θα καλύπτεται κάθε άλλη εκπαιδευτική ανάγκη. Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι προς πιστοποίηση θα πηγαίνουν όσο πιο προετοιμασμένοι γίνεται στις εξετάσεις με στόχο την επιτυχία τους σε αυτές.
Επισημαίνεται τέλος, ότι από τους αρμόδιους φορείς έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τόσο η προετοιμασία όσο και η ίδια διαδικασία των εξετάσεων να είναι όσο πιο απλή γίνεται με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμετοχή των υποψηφίων προς πιστοποίηση επαγγελματιών. Οι διαδικασίες συμμετοχής των επαγγελματιών του κλάδου στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων ξεκινούν άμεσα και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Απάντηση