Περιόρισε τις ζημιές η Βιοκαρπέτ στο α’ εξάμηνο

Print Friendly, PDF & Email

Ζημιές 5.658 χιλ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Βιοκαρπέτ για τη χρήση του πρώτου εξαμήνου, έναντι ζημιών 6.342 χιλ ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Όμιλος Βιοκαρπέτ Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 34.374 χιλ. ευρώ έναντι 30.585 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 19.342 χιλ ευρώ έναντι 17.088 χιλ ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Οι εξαγωγές αποτελούν το 56.27% του συνολικού τζίρου. Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε (1872) χιλ. ευρώ, έναντι (1.429) χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε (6.057) χιλ. ευρώ (ζημία), έναντι ζημίας (5.869) χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Μητρική Εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 2.305 χιλ. ευρώ έναντι 1.980 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε (2.109) χιλ. ευρώ (ζημία) έναντι (ζημίας) (1.686) χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων του πρώτου εξαμήνου 2014 ανήλθαν σε (2.814) χιλ. ευρώ (ζημία) έναντι ζημίας (2.412) χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου 2014 ανήλθαν σε (2.778) χιλ. ευρώ (ζημία), έναντι ζημίας (2.220) χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Η οικονομική κρίση που άρχισε τα τέλη του 2008 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, επηρέασε πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία αλλά ιδιαίτερα και την Ελληνική οικονομία.

Tα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ήταν απόρροια αυτής της κρίσης. Τονίζεται ότι ο όμιλος την τελευταία τριετία έχει δώσει μεγάλη ώθηση στα προϊόντα που προορίζονται για τις αγορές του Εξωτερικού, προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις εξαγωγές του σαν ποσοστό επί του συνολικού τζίρου. Κατά το τρέχον εξάμηνο 2014 οι εξαγωγές αποτελούν το 56,27% των συνολικών πωλήσεων από 50,88% το 2013.

Οι εταιρίες του ομίλου αναδιοργανώνονται κατά την τελευταία διετία και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της εγχώριας και εξωτερικής Αγοράς, προκειμένου να περάσει η κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Επίσης πραγματοποιώντας συμπληρωματικές επενδύσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, της μείωσης του κόστους παραγωγής και την παραγωγή νέων προϊόντων, θα είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες της Αγοράς.

Ηδη στον όμιλο λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας 10 υποκαταστήματα στον κλάδο της μεταλλουργίας και άλλα 10 στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας τα οποία συνεισφέρουν στον ΌΜΙΛΟ τόσο σε ρευστότητα όσο και στα αποτελέσματα με καλύτερο Μεικτό Κέρδος. Επίσης ο όμιλος που δραστηριοποιείται στον μεταλλουργικό κλάδο με την θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ προσδοκά πρόσθετη παραγγελιοληψία από το εσωτερικό αλλά και εξωτερικό που θα αφορά τα νέα πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου .

Επίσης αναμένεται σοβαρή αύξηση της παραγγελιοληψίας με συνέχιση της εφαρμογής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που αφορά την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων.

Απάντηση