Περί τις 2 εκατ. νέες θέσεις εργασίας δημιουργεί η ενεργειακή αποδοτικότητα

Eξοικονόμηση 80 έως 153 δισ. ευρώ σε επενδυτικά κεφάλαια έως το 2050 υπόσχεται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων της Ε.Ε. που διαφορετικά θα κατευθύνονταν στην παραγωγή ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή προκύπτουν οικονομικά οφέλη για την ηλεκτροπαραγωγή τα δίκτυα, αλλά και για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής λόγω μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.
Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η Ecofys, εκτιμάται ότι μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων η ζήτηση για ρεύμα και τα φορτία αιχμής θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 57 Γιγαβάτ πανευρωπαϊκά, όσο δηλαδή είναι το άθροισμα της ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος σε Ολλανδία και Αυστρία.
Για να πετύχει τους στόχους της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να στραφεί προς την ηλεκτρική θέρμανση και να απομακρυνθεί από τους λέβητες ορυκτών καυσίμων, πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Έτσι θα ενθαρρυνθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης μέσω των αντλιών θερμότητας, οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική.
Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα, αλλά θα δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέσω ανακαινίσεων και ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων, υποστηρίζει η μελέτη που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών υλικών Μόνωσης και την οποία παρουσιάζει η Euractiv.
Εάν δεν αναβαθμιστούν τα ηλεκτρικά δίκτυα ώστε να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση, θα μπορούσαν να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων παρέχει ευελιξία στο δίκτυο εξομαλύνοντας την αιχμή στη ζήτηση, με αποτέλεσμα να απαιτούνται λιγότερες επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή και τα δίκτυα.
Τα αποδοτικότερα σπίτια διατηρούν τις εσωτερικές θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακόμα και όταν η θέρμανση διακόπτεται. Μια τέτοια δυνατότητα, θα οδηγούσε σε επιπρόσθετη μείωση της ζήτησης ενέργειας κατά 12 Γιγαβάτ.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για την ενεργειακή αποδοτικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και σε οικονομικά οφέλη της τάξης των 1.000 ευρώ ανά ευρωπαϊκό νοικοκυριό. Προκειμένου, όμως, να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% ως το 2020, εκτιμάται ότι χρειάζονται επενδύσεις 60-100 δισ. ευρώ ετησίως.
Το μέτωπο της εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ε.Ε., επενδύοντας σημαντικά στον τομέα εξοικονόμησης, σε ένα ευρύτερο φάσμα, πέραν του κτιριακού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι οικιακές συσκευές, ανοίγοντας ένα νέο, μεγάλο «μέτωπο» μετά το σκάνδαλο παραποίησης των στοιχείων στα ντιζελοκίνητα οχήματα του ομίλου Volkswagen.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ερευνήσει εάν το λογισμικό έχει χρησιμοποιηθεί και σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ιδίως σε δέκτες τηλεόρασης, μετά τις καταγγελίες μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που υποστηρίζει ότι τέτοιες πρακτικές εφαρμόστηκαν προκειμένου οι συσκευές αυτές να περνούν τα τεστ που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος, μια ομοσπονδία μη κυβερνητικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, «αξιωματούχοι πολλών κυβερνήσεων φαίνεται ότι ανακάλυψαν μηχανισμούς σε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές που μπορούν να εντοπίζουν τους ελέγχους» και να προσαρμόζουν αναλόγως την ενεργειακή συμπεριφορά των συσκευών. «Υπάρχουν δημοσιευμένες αποδείξεις για τις τηλεοράσεις και τα ψυγεία», ανέφερε ο Τζακ Χάντερ, εκπρόσωπος του Γραφείου.
Ωστόσο, το ανεξάρτητο εργαστήριο ComplianTV, ανέφερε ότι σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν παρατηρήθηκε μια «συμπεριφορά» σε διάφορους τηλεοπτικούς δέκτες που άφηνε να εννοηθεί ότι η συσκευή «εντόπιζε τη διαδικασία ελέγχου και προσάρμοζε αναλόγως την κατανάλωση ενέργειας». «Το φαινόμενο αυτό (σ.σ. του περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας) δεν αποδείχτηκε από τους ελέγχους του ComplianTV, όμως ορισμένοι τηλεοπτικοί δέκτες που ελέγχθηκαν έδιναν την εντύπωση ότι εντόπιζαν τη διαδικασία ελέγχου».
Η Κομισιόν έχει ενημερωθεί για τις μελέτες αυτές και «σκοπεύει να επαληθεύσει εάν υπάρχει όντως πρόβλημα και, αν αυτό ισχύει, να εξακριβώσει την κλίμακά του και αν με τη χρήση τέτοιων μεθόδων εμφανίζονται οι συσκευές να είναι σύννομες (με τους κανονισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, είπε η εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με ένα έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η Σουηδική Αρχή Ενέργειας -υπηρεσία που εξαρτάται από το υπουργείο Οικονομικών-εντόπισε σε εργαστηριακούς ελέγχους τηλεοπτικούς δέκτες που μπορούν να αναγνωρίζουν το είδος της ταινίας που χρησιμοποιείται στον έλεγχο και να προσαρμόζουν «αμέσως» τη φωτεινότητα της οθόνης για να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Η Σουηδική Αρχή Ενέργειας επισημαίνει ότι αυτός ο τρόπος παραποίησης των ελέγχων θα πρέπει να εξεταστεί από την Κομισιόν.
Κτιριακός τομέας
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Επομένως, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο των στόχων 20-20-20 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίζει κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Η οδηγία έχει ως στόχο να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και κτιριακών μονάδων, στοχεύοντας στο να παρέχει διευκρινίσεις και να ενισχύσει τις διατάξεις της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, την οποία καταργεί, προκειμένου να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της και να μειώσει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Οι διατάξεις της καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες για τη θέρμανση εγκαταστάσεων, την παραγωγή ζεστού νερού, την ψύξη, τον εξαερισμό και τον φωτισμό για νέα και υφιστάμενα κτίρια, είτε πρόκειται για κατοικίες ή όχι.
Ευρωκοινοβούλιο
Το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τιμών των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να προωθηθεί η χρήση τους και να προληφθεί η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους, ζήτησαν με πρόταση ψηφίσματος οι Ευρωβουλευτές Patricija Sulin και Dubravka Suica.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχοντας υπόψη την επόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ) και το άρθρο 133 του Κανονισμού του, λαμβάνοντας υπόψη α) ότι τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης αποτελούν ένα από τα πρώτα βήματα προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και προς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ειδικότερα των υφισταμένων κτιρίων β) ότι οπωσδήποτε είναι προς το συμφέρον της Ε.Ε. ως συνόλου να διασφαλιστεί η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση ενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των υφισταμένων κτιρίων γ) ότι το υψηλό κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, λαμβανομένης υπό της γενικής αγοραστικής δύναμης στα κράτη-μέλη, ενδέχεται να αποτελέσει ουσιαστικό εμπόδιο για την ευρύτερη χρήση τους δ) ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους, καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τιμών των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στην Ε.Ε., ούτως ώστε να προωθηθεί η χρήση τους και να προληφθεί η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους.
Του Κοσμά Ζακυνθινού
kzakinthinos@pegasus.gr

Πηγή: imerisia.gr

Απάντηση