Πέτρος Γούλας – Αντιπρόεδρος GSB: GSB NA Ευρώπης, μια από τις πιο δυναμικές κοινότητες μελών του Οργανισμού.

Για τη δομή, τις λειτουργίες, το βασικό σκοπό και την δραστηριοποίησή του Οργανισμού GSB στην περιοχή μας έκανε λόγο στη Συνέντευξή του ο κ. Πέτρος Γούλας. Ο Αντιπρόεδρος του GSB μίλησε επίσης για τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος αλλά και τις επόμενες κινήσεις και ενέργειες που έχει προγραμματίσει ο Οργανισμός.

Ξεκινώντας θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε το προφίλ του Οργανισμού και τις βασικές του δομές

Ο GSB ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1976 μετά από πρωτοβουλία μιας ομάδας βαφέων αλουμινίου και χάλυβα που διέκριναν την ανάγκη για την υιοθέτηση προδιαγραφών στη δουλειά τους, οι οποίες θα διασφάλιζαν την ποιότητα του τελικού προϊόντος και θα προστάτευαν τους ίδιους από συστηματικά παραγωγικά προβλήματα. Στη συνέχεια, η προσπάθεια αυτή πλαισιώθηκε από παραγωγούς πρώτων υλών (πούδρες βαφής και χημικά) και συνδέθηκε με την έρευνα με συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα. Σήμερα, ο GSB έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία μετά από την προσπάθεια διεύρυνσής του, πέρα από τα σύνορα της Γερμανίας και του στενού πυρήνα 2 – 3 χωρών που παραδοσιακά συνδέονται με τη γερμανική νοοτροπία, η οποία ξεκίνησε κυρίως από τις αρχές του 2000 με πιο έντονους ρυθμούς. Έχει παρουσία σε 25 χώρες και αριθμεί 180 μέλη. Μέλη του είναι βαφείς αλουμινίου και χάλυβα, παραγωγοί πουδρών και χημικών, παραγωγοί μηχανημάτων βαφής και γενικότερα εξοπλισμού που συνδέεται με τη βαφή, κατασκευαστικές εταιρείες και ινστιτούτα. Όσον αφορά την οργανωτική του δομή, αποτελείται από το 9μελές Προεδρείο, την Τεχνική Επιτροπή για το αλουμίνιο με 15 τακτικά μέλη και πλειάδα συνεργαζόμενων μελών που συγκροτούν τις ομάδες εργασίας, την Τεχνική Επιτροπή για το χάλυβα με 7 μέλη και την Τεχνική Επιτροπή για τη βαφή σε βιομηχανικές εφαρμογές πάσης φύσεως – προδιαγραφές IQC, μια τελευταία καινοτομία του Οργανισμού που υλοποιείται από το τρέχον έτος.

Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του GSB;

Βασικό σκοπό της δράσης του GSB αποτελεί η θέσπιση προδιαγραφών για τη βαφή του αλουμινίου και του χάλυβα για αρχιτεκτονική αλλά και για βιομηχανική χρήση. Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν το φάσμα της παραγωγής πρώτων υλών, πούδρες βαφής και χημικά επιφανειακής κατεργασίας στο σύνολό τους, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του βαφείου που είναι τελικά το κομβικό σημείο που καθορίζει την επιτυχή εφαρμογή των υιοθετούμενων κανόνων. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε συνεχείς αναθεωρήσεις, ώστε να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις των επιστημονικών πεδίων που σχετίζονται με τη βαφή του αλουμινίου και του χάλυβα, αλλά και των απαιτήσεων της αγοράς.

Πότε ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στην ΝΑ Ευρώπη και ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Οργανισμός σε αυτή την περιοχή;

Η παρουσία του GSB στη ΝΑ Ευρώπη χρονολογείται από το 1999 όταν ο κ. Καρατζάς Φίλιππος ήταν αυτός που συνέλαβε την ιδέα της συνεργασίας με τον Οργανισμό και ίδρυσε το γραφείο της ΝΑ Ευρώπης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε ο GSB ανέπτυξε τις συνεργασίες του με εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια φθάνοντας σήμερα να αριθμεί 11 μέλη σε όλες τις χώρες της βαλκανικής, αποτελώντας μια από τις πιο δυναμικές κοινότητες μελών του Οργανισμού.

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη, πώς και τι υπηρεσίες απολαμβάνει το κάθε μέλος, αλλά και τι υποχρεώσεις έχει προς το φορέα;

Μέλη όπως ανέφερα μπορεί να είναι βαφείς αλουμινίου και χάλυβα, παραγωγοί α’ υλών, κατασκευαστικές εταιρείες του κλάδου, ερευνητικά κέντρα. Τα μέλη μπορεί να είναι πλήρη ή συνδεδεμένα. Η εγγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων και την αποστολή τους προς έγκριση στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Γερμανία. Κάθε πλήρες μέλος καταβάλει στον Οργανισμό μια εφάπαξ συνδρομή με την εγγραφή του και μια ετήσια συνδρομή διατήρησης του πιστοποιητικού ποιότητας που αποκτά, η οποία καλύπτει τα έξοδα διαχείρισής του. Σημειωτέον οι συνδρομές αυτές έχουν χαμηλότερο κόστος για το μέλος από αντίστοιχες άλλων πιστοποιητικών. Σε αντιστάθμισμα ο Οργανισμός παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα ελέγχου των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ελεγκτή, συνεχή εκπαίδευση μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων κάθε έτος για τους βαφείς που διενεργούνται στην αγγλική και γερμανική γλώσσα με ταυτόχρονη απόκτηση πιστοποιητικού συμμετοχής, τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων με δικαίωμα ψήφου στα πραγματοποιούμενα ανά διετία συνέδρια των μελών, συνεχή ενημέρωση μέσω ενημερωτικού υλικού όπως το GSB News και το GSB Info Letter που αποστέλλονται δωρεάν στα μέλη και βέβαια τη δυνατότητα σύνδεσης με έναν Οργανισμό ο οποίος βρίσκεται από την αρχή της ίδρυσής του στην πρωτοπορία των εξελίξεων γύρω από τα ζητήματα της επιφανειακής κατεργασίας του αλουμινίου και του χάλυβα. Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα συνδεδεμένα μέλη. Στον τομέα αυτό η παρουσία μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και η εμπειρία μας από την ελληνική πραγματικότητα κατά την περίοδο της κρίσης που διανύουμε, επέτρεψαν στον Οργανισμό την υιοθέτηση σημαντικών κινήτρων και παροχών για την κατηγορία αυτή των μελών.

Πείτε μας περισσότερα πράγματα για το συνδεδεμένο μέλος όπου με την ιδιότητα αυτή μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες ειδικότητες από το χώρο του μετάλλου.

Συνδεδεμένα μέλη μπορεί να είναι κατασκευαστικές και εμπορικές εταιρείες κουφωμάτων αλουμινίου, ρολών, εξαρτημάτων, ειδών κιγκαλερίας κτλ, καθώς και βαφείς οι οποίοι για μια σειρά λόγων που σχετίζονται με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν επιθυμούν να επωμιστούν το σύνολο του κόστους που συνεπάγεται η απόκτηση του πιστοποιητικού πλήρους μέλους. Σε όλους τους παραπάνω, με χαμηλό ετήσιο κόστος συνδρομής, ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στα συνέδρια των μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου, στα σεμινάρια με μειωμένο κόστος , συνεχούς ενημέρωσης με συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες που οργανώνονται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, δωρεάν πρόσβασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και σε όλο το πληροφοριακό υλικό που διανέμεται, δωρεάν παροχή ιστοσελίδας και διαφήμιση στην κεντρική ιστοσελίδα του GSB ΝΑ Ευρώπης με portal σε micro-site, δωρεάν διαφημιστικών banner στις εκδηλώσεις του GSB σε Ελλάδα και Βαλκάνια, δωρεάν διαφήμιση στα φυλλάδια GSB News και GSB Info letter με διανομή σε περισσότερους από 3000 παραλήπτες, διασύνδεση με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ενώσεις αλουμινίου και χάλυβα, ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους με την οργάνωση επιχειρηματικών επαφών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βέβαια χρήση του υψηλής αναγνωρισιμότητας σήματος GSB. Οι τρεις τελευταίες παροχές θεωρούμε ότι στη σημερινή εποχή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για όλους τους επαγγελματίες. Τέλος, μια σημαντική καινοτομία και ταυτόχρονα προσφορά αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, με άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα τεχνικής φύσης που θα μπορεί να θέσει προς τον Οργανισμό οποιοδήποτε συνδεδεμένο μέλος, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.

Ποιες ενημερωτικές δράσεις έχει προγραμματίσει ο GSB ΝΑ Ευρώπης για το 2014;

Για το 2014 ο GSB ΝΑ Ευρώπης έχει προγραμματίσει μια σειρά ημερίδων, αντίστοιχες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2013, με αντικείμενο την παρουσίαση των δράσεων του Οργανισμού, οι οποίες θα λάβουν χώρα στις πρωτεύουσες των βαλκανικών χωρών. Επίσης θα συνεχισθούν οι κύκλοι ενημέρωσης στην ελληνική επικράτεια και θα συμμετάσχει ως βασικός συνδιοργανωτής στο πρώτο συμπόσιο αλουμινίου με αντικείμενο τεχνικά θέματα που οργανώνεται στη χώρα μας στα πλαίσια της INFACOMA 2014.

Πώς μπορεί να ελέγξει ο αρχιτέκτονας και ο κατασκευαστής την ποιότητα της βαφής ώστε να διασφαλίσει την ποιότητα και τη διάρκεια του τελικού προϊόντος;

Η ηλεκτροστατική βαφή, παρότι συνδέεται άμεσα με την αισθητική αλλά και την αντοχή και τη διάρκεια μιας αρχιτεκτονικής κατασκευής από αλουμίνιο ή χάλυβα, είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν έχει αποκτήσει τη θέση που της αρμόζει στο χώρο των επαγγελματιών που σχετίζονται με την κατασκευή. Η ενημέρωση γύρω από τεχνικά ζητήματα η οποία παρέχεται μέσα από δράσεις που ανέφερα παραπάνω, η διασύνδεση με τους Οργανισμούς πιστοποίησης η οποία θα διασφαλίσει μηχανισμούς πρόσβασης σε τεκμηριωμένη πληροφόρηση και επίλυση προβλημάτων, αλλά κυρίως η επιδίωξη συνεργασίας με βαφεία που κατέχουν πιστοποιητικά ποιότητας είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος που θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση που θέτετε με το ερώτημά σας. Στην πορεία αυτή ο GSB ΝΑ Ευρώπης είναι πρόθυμος να παρέχει τις υπηρεσίες του, καλώντας ταυτόχρονα τους επαγγελματίες του κλάδου να πλαισιώσουν τη δράση του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Ν. Α. Ευρώπης:9ο ΧΛΜ Ε. Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Θ. 50895, Τ. Κ. 54014,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ:2310/795.362 Fax:2310/795363.

Απάντηση