Ο προϋπολογισμός του ”εξοικονομώ” στο νέο ΕΣΠΑ

Στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ με θέμα “τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ως εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες”, συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο κύριος Δημήτρης Τσαλέμης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής).Το αντικείμενο της παρουσίασης του κ. Τσαλέμη αφορούσε στην πορεία του προγράμματος “εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, από την αρχή του μέχρι και σήμερα καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τον κτιριακό τομέα.
Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από τον προϋπολογισμό, φαίνεται πως θα προστεθούν στην νέα προγραμματική περίοδο και 85 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από τις επιστροφές του υφιστάμενου ταμείου “εξοικονομώ κατ’ οίκον”.[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 14193″][/images_grid]

Απάντηση