Ο απολογισμός του τομέα Βωξίτης-Αλουμίνα-Αλουμίνιο για το 2013

Η παραγωγή Αl για το 2013 από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (ανήκει στον Όμιλο Μυτιληναίου και αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2012 (περίπου 169 χιλ. τον.) επιτυγχάνοντας αύξηση 2,2% παρά την μέτρια ζήτηση από την αγορά απορροφώντας 1.830.398 τον. Βωξίτη (εκ των οποίων οι 405.940 τον. εισαγωγής) δηλ. πάνω από το 75% της εγχώριας παραγωγής βωξίτη.

Η μέση τιμή του αλουμινίου για το 2013 διαμορφώθηκε στα 1,845$/tn, σημειώνοντας πτώση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Εντούτοις, οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές Al αυξήθηκαν σε ποσότητα αγγίζοντας τους 100,9 χιλ. τον. (από 89.3 χιλ. τον. το 2012) συνολικής αξίας 179,6 εκατ. € (έναντι 168.3 εκατ. € το 2012) ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν σημαντικά σε 2,4 χιλ. τον. (έναντι 857 τον. το 2012) αξίας 4 εκατ. € (έναντι μόλις 1.7 εκατ. € το 2012).

Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές της εταιρείας, η οποία είναι και η μοναδική στην Ελλάδα που παράγει πρωτόχυτο αλουμίνιο, καλύπτουν το 80-90% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου, με εξαίρεση τη δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της ηλεκτρική ενέργειας που αφορά στην εγχώρια αγορά. Η παραγωγή της ένυδρης αλουμίνας επανήλθε στα υψηλά επίπεδα του 2011 στα οποία συνέβαλε καθοριστικά η διοχέτευσή της σε μη μεταλλουργικές χρήσεις (πχ. κεραμικά, φίλτρα κλπ).

Οι αντίστοιχες συνολικές πωλήσεις ένυδρης αλουμίνας για το 2013 ήταν 147 χιλ. τον. περίπου αξίας 36 εκατ. € (για το 2012 είχαμε πωλήσεις 102 χιλ. τον. αξίας 27 εκατ. €). Η παραγωγή της άνυδρης αλουμίνας που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2013 για την παραγωγή αλουμινίου εξήχθη είτε ενδοκοινοτικά (116.3 χιλ. τον. αξίας 30.4 εκατ. €) είτε προς τρίτες χώρες (214.7 χιλ. τον. αξίας 54.2 εκατ. €)

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το εργοστασιακό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και έμμεσα περισσότερα από 400 ενώ τα εργοτάξια της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ που προμηθεύει με βωξίτη το εργοστάσιο αλουμινίου, βρίσκονται στην περιοχή της Άμφισσας και απασχολούν περίπου 100 εργαζομένους.

Συνολικά η βιομηχανία αλουμινίου (πρωτόχυτο, δευτερόχυτο αλουμίνιο, προϊόντα έλασης, τελικά προϊόντα κλπ) στην Ελλάδα αποτελεί το σημαντικότερο βιομηχανικό κλάδος μη-σιδηρούχων μετάλλων στη χώρα μας με 2,5 χιλιάδες εμπλεκόμενες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, 40 χιλιάδες θέσεις εργασίας και ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 2.5 δις. ευρώ που αντιστοιχεί σε μια συνεισφορά 1% περίπου στο εθνικό προϊόν και πάνω από 8% στις εξαγωγές της χώρας.

Η εγχώρια παραγωγή βωξίτη από τις S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε (θυγατρική Ευρωπαϊκοί Βωξίτες ΑΕ), Δελφοί Δίστομο ΑΜΕ και ΕΛΜΙΝ ΑΕ, για το 2013 (1,85 εκατ. tn) παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα με το 2012 (1,8 εκατ. tn) εξασφαλίζοντας την εγχώρια παραγωγή αλουμινίου ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 400 χιλ. τον. (πάνω από 20%) εξήχθησαν στην διεθνή αγορά για άλλες χρήσεις πχ. χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανία, παραγωγή πετροβάμβακα, λειαντικών μέσων κλπ.

του Πέτρου Τζεφέρη

Απάντηση