Ομιλος Τιτάν: «Θεμέλια» σε όλον τον κόσμο

Ο όμιλος Τιτάν είναι η μοναδική αμιγώς ελληνική τσιμεντοβιομηχανία με έδρα την Ελλάδα, αλλά οι δραστηριότητές της συνολικά εκτείνονται σε εννέα χώρες όπου διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου. Η ιστορική βιομηχανία έχει παρουσία σήμερα σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: στην Ελλάδα και στη Δυτική Ευρώπη, στις ΗΠΑ, καθώς και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Ανατολική Μεσόγειο. Η εξέλιξη του Τιτάνα από μια ελληνική εταιρεία σε έναν πολυπεριφερειακό όμιλο επιτεύχθηκε δίχως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δημιουργώντας έτσι σημαντική αξία για τους μετόχους του.

Σύμφωνα με τα στελέχη του ομίλου, χάρη στη μακροχρόνια στρατηγική που έχει εφαρμόσει η διοίκηση της «Τιτάν» για γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων, είναι σε θέση σήμερα να προσδοκά βελτιωμένα αποτελέσματα για το 2015 και να εμφανίζεται αισιόδοξη για περαιτέρω ανάπτυξη το 2016, με κινητήρια δύναμη την ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει σήμερα το 48% των πωλήσεων του oμίλου και το 43% της λειτουργικής κερδοφορίας του (EBITDA). Αυτό τονίζει και στην πρόσφατη θετική αξιολόγησή της για τον Τιτάνα η S&P, η οποία έχει αποσυνδέσει τις προοπτικές του ομίλου από τις εξελίξεις που συντελούνται σε επίπεδο χώρας και οικονομίας.

Στην Ελλάδα η ζήτηση για τσιμέντο έχει επιστρέψει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960, αλλά αν αφαιρεθούν από την ελληνική παραγωγή οι εξαγωγές τότε οι εγχώριες πωλήσεις περιορίζονται περίπου στο 5% των συνολικών. Τη βαθύτατη κρίση του κλάδου κατασκευών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν και πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν περιοριστεί από το 10,8% του ΑΕΠ το 2007 σε 1% το 2014, ενώ στην ευρωζώνη η κάμψη είναι πολύ ηπιότερη, από 6% το 2007 σε περίπου 5,5% του ΑΕΠ το 2014.

Στην Αίγυπτο η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις για να αντιμετωπίσει την έλλειψη φυσικού αερίου. Ηδη έχει ολοκληρωθεί η επένδυση για να λειτουργεί με στερεά καύσιμα η πρώτη γραμμή στο εργοστάσιο Beni Suef και ακολουθεί εντός των επόμενων μηνών και η δεύτερη, ενώ μέσα στο 2016 θα συμβεί το ίδιο και στο εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας.

Ειδικότερα, οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το εννεάμηνο του 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε 127 εκατ., σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών και από τα επίπεδα των αποσβέσεων. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στις ΗΠΑ και για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπάρχουν προσδοκίες για μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της ζήτησης, με τον Τιτάνα να είναι έτοιμος να επωφεληθεί από μια τέτοια εξέλιξη χωρίς να χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις, με δεδομένο ότι οι μονάδες λειτουργούν σε δυναμικότητα 65%.

«Χτίζει» την ανάκαμψη
Στην αγορά των ΗΠΑ, η ανάκαμψη των τελευταίων ετών αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, έχοντας «πολύ δρόμο ακόμη», λόγω της αύξησης του πληθυσμού αλλά και του γεγονότος ότι η τρέχουσα ζήτηση κυμαίνεται γύρω στα επίπεδα της περιόδου 1982-1983.

Ο όμιλος Τιτάν ήταν από τις πρώτες εταιρείες μέσα στην κρίση που αξιοποίησε τις μεγάλες λειτουργικές ροές για να μειώσει τον δανεισμό του. Πλέον ο δείκτης «καθαρό χρέος προς ΕBITDA» έχει βελτιωθεί δραστικά και η μείωση του καθαρού δανεισμού δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο 9μηνο του 2015 ανήλθε σε 1.029,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 12,6% και ανήλθαν σε 165,2 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 36,2 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη 30,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε σε 650 εκατ., υψηλότερος κατά 109 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων, την εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία, τις διακυμάνσεις λόγω εποχικότητας, τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη, καθώς και τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις κινήσεις που γίνονται παγκοσμίως στον κλάδο, όπου εντός του 2015 σηματοδοτήθηκε από τη συγχώνευση των μεγαλύτερων παικτών της αγοράς.

Στελέχη του Τιτάνα εκτιμούν ότι πλέον η τάση θα είναι για εξαγορές και λιγότερο για συγχωνεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο για νέες κινήσεις εφόσον υπάρξουν κάποιες ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, κυρίως σε μικρές αγορές.

Απάντηση