Ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών των Viohalco και Ελβάλ

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοίνωσαν χωριστά και οι δύο επιχειρήσεις
Οι Viohalco και Ελβάλ ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών τους.
Ειδικότερα, η Viohalco απορρόφησε τις ακόλουθες εταιρείες:
i. την Ελληνική εισηγμένη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ii. την Ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
iii. την Ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου», και
iv. την Λουξεμβουργιανή ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EUFINA SOCIETE ANONYME».
Ακολουθούν αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Η «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», (εφεξής «Ελβαλ»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός (διασυνοριακή συγχώνευση) με απορρόφηση από τη «VIOHALCO S.A.» της Ελβαλ και των ακόλουθων εταιρειών:
i. της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
ii. της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου», και
iii. της λουξεμβουργιανής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EUFINA SOCIETE ANONYME», ολοκληρώθηκε σήμερα με την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης. Ως εκ τούτου, η διασυνοριακή συγχώνευση είναι σε ισχύ.
Κατόπιν των ανωτέρω, από 29 Φεβρουαρίου 2016 οι μετοχές της Ελβαλ διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών γεγονότων, που ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό με την από 18 Φεβρουαρίου 2016 ανακοίνωση της «Ελβαλ» εξακολουθεί να ισχύει.

Η Viohalco SA, εταιρία περιορισμένης ευθύνης εγκαθιδρυμένης σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου, (εφεξής αναφερόμενη ως «Viohalco»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός (διασυνοριακή συγχώνευση) με απορρόφηση από τη Viohalco των ακόλουθων εταιρειών:
i. της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ii. της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
iii. της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου», και
iv. της Λουξεμβουργιανής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EUFINA SOCIETE ANONYME», ολοκληρώθηκε σήμερα με τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης που πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης. Ως εκ τούτου, η διασυνοριακή συγχώνευση έχει
πραγματοποιηθεί.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα βασικών γεγονότων, που ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό με την από 17 Φεβρουαρίου 2016 ανακοίνωση της Viohalco, συνεχίζει να ισχύει.

Απάντηση