Ολοκληρωθήκαν από το ΚΑΠΕ οι μελέτες για την εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης στην Πράσινη Γειτονιά

Ολοκληρώθηκαν από το ΚΑΠΕ οι τεχνικές μελέτες που αφορούν στην εγκατάσταση του συστήματος τηλεπαρακολούθησης της πρώτης Πράσινης Γειτονιάς. Η Πράσινη Γειτονιά, που δημιουργείται σε οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, είναι ένα επιδεικτικό, καινοτόμο κοινωνικό έργο του ΥΠΕΚΑ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και συντονίζεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε στενή συνεργασία με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Τα κτήρια αναβαθμίζονται ενεργειακά, με τη χρήση τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την μείωση, σχεδόν μηδενισμό, της ενεργειακή κατανάλωσής τους. Οι παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση και του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής θα οδηγήσουν σε δραστική μείωση των δαπανών που συνδέονται με την ενέργεια για τους κατοίκους, που ανήκουν στις ασθενείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της θερμικής και οπτική άνεσης μέσα στα σπίτια τους.
Στην παρούσα φάση, ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες μελέτες που αφορούν στην εγκατάσταση και τη λειτουργία μετρητικού εξοπλισμού για την καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των βασικών ενεργειακών δεδομένων της γειτονιάς (παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ), αλλά και των παραμέτρων διαμόρφωσης των συνθηκών τόσο στο εσωτερικό των διαμερισμάτων όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. θερμοκρασία). Τα δεδομένα αυτά θα μεταδίδονται στο ΚΑΠΕ μέσω συστήματος τηλεματικής και μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα είναι δυνατή η παρουσίαση, σε καθημερινή βάση, της ενεργειακής συμπεριφοράς του συγκροτήματος και των εσωτερικών συνθηκών διαβίωσης, σε συνάρτηση με τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι διαθέσιμα τόσο στον δικτυακό τόπο που κατασκευάζεται για το έργο όσο και σε ειδικές οθόνες που θα τοποθετηθούν σε κάθε κτήριο της περιοχής παρέμβασης, μετά την ενεργειακή αναβάθμιση.

Απάντηση