Οι Παρουσιάσεις της Ημερίδας του ΚΑΠΕ για το Έργο «NRG4CAST – Υπηρεσίες Ενεργειακής Πρόγνωσης και Διαχείρισης»

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “NRG4CAST: Energy Forecasting”, διοργάνωσε στις 18 Νοεμβρίου 2015 ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «NRG4CAST – Υπηρεσίες ενεργειακής πρόγνωσης και διαχείρισης».
Ακολουθούν οι εισηγήσεις και οι παρουσιάσεις της ημερίδας:
Το έργο «NRG4CAST: Energy Forecasting»
Γ. Μαρκογιαννάκης, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ
Το εργαλείο NRG4CAST
Κ. Καλαμπούκας, SingularLogic S.A.
Αποτελέσματα εφαρμογής εργαλείου NRG4CAST στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
καθ. Ε. Κορωνάκη, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Επιχειρηματικά μοντέλα των υπηρεσιών NRG4CAST
A. Ανδρουτσόπουλος, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Απάντηση