Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις της ενεργειακής αγοράς συμπίπτουν με την προεκλογική περίοδο

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις της ενεργειακής αγοράς που νομοθέτησε η κυβέρνηση, συμπίπτουν με την προεκλογική περίοδο. Ποιες είναι αυτές. Τι σημαίνουν για παραγωγούς-καταναλωτές. Απαισιοδοξία στην αγορά. Τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν.

Mε την προεκλογική περίοδο και την διοικητική απραξία των πρώτων ημερών της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές, συμπίπτει η υλοποίηση όλων των υποχρεώσεων που ανάλαβε η Χώρα για την ενέργεια, υπογράφοντας με τους Θεσμούς το νέο Μνημόνιο.

Το γεγονός, όπως είναι φυσικό προκαλεί αισθήματα απαισιοδοξίας για το κατά πόσο θα καταστεί εφικτός ο στόχος των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στην ενεργειακή αγορά, τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Η μεγάλη καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες (για την οποία, κακά τα ψέματα, ευθύνονται και οι Θεσμοί), επέβαλε από τα πράγματα, οι περισσότερες από τις υποχρεώσεις που αναλάμβανε η Χώρα και που «σέρνονταν» από Μνημόνιο σε Μνημόνιο χωρίς να εφαρμόζονται, να χαρακτηριστούν ως «βασικά παραδοτέα».

Ωστόσο με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, όπως όλα δείχνουν, το 2015 θα είναι ακόμη μια χαμένη χρονιά για την προώθηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στην ενεργειακή αγορά, και ενώ το επιβαρυμένο εδώ και 12 μήνες επιχειρηματικό κλίμα, υφίσταται τις επιπτώσεις των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Με εξαίρεση τα θέματα της απελευθέρωσης της αγοράς λιανικής στο φυσικό αέριο, τα οποία ρυθμίστηκαν με το νόμο 4336 της 14 Αυγούστου 2015 (ο νόμος που περιλαμβάνει και το Μνημόνιο), οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις τις οποίες οι Ελληνικές Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν, περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο.

Αυτές τυπικά, θα πρέπει να εκπληρωθούν κατά χρονική σειρά ως εξής:

Έως τον Σεπτέμβριο του 2015

– Θα εφαρμοστεί ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος).

– θα τροποποιηθούν οι κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπισθούν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς.

Τον Σεπτέμβριο του 2015

– Το υπουργείο θα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παραδοτέο).

Έως τον Οκτώβριο του 2015

– Το υπουργείο θα λάβει μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα για την επίτευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο).

– θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας

– θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας

– θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο.

Έως τον Δεκέμβριο του 2015

– θα εγκριθεί νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρηματοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές.

– Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).

Απάντηση