Οι ΑΠΕ λύση ενεργειακής αυτονομίας στα νησιά

Μικρά νησιά και νησιωτικά κράτη μπορούν να κατακτήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία χάρη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τρία νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού Ωκεανού -Φίτζι, Νησιά Μάρσαλ και Βανουάτου- θα μπορούσαν να αποκομίσουν ουσιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τους πολίτες τους, σύμφωνα με εκθέσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency-IRENA).
Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών, αιολικών, γεωθερμίας, θαλάσσιας ενέργειας, βιομάζας και βιοκαυσίμων θα μπορούσε να καλύψει τις εγχώριες ενεργειακές ανάγκες με παράλληλη μείωση του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, αύξηση της πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και προαγωγή της ενεργειακής ανεξαρτησίας.
“Η ανάπτυξη τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτά τα νησιωτικά κράτη θα μειώσει την εξάρτησή τους από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και θα περιορίσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταβλητότητα των διεθνών τιμών του πετρελαίου” αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής της, Αντνάν Ζ. Αμίν.
Τα διαρκώς μειούμενα κόστη της ανανεώσιμης ενέργειας τους δίνουν μια ευκαιρία να επανεξετάσουν τις ενεργειακές τους στρατηγικές, να αναπτύξουν πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενεργειακής ασφάλειας καταπολεμώντας παράλληλα την κλιματική αλλαγή.
Τα νησιά Βανουάτου εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερμία, την αιολική ενέργεια, τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, ωστόσο εξαρτώνται ακόμα από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.
Στόχος είναι η διείσδυση των ΑΠΕ να εκτοξευτεί από 43% σε 63% έως το 2030.
Τα Νησιά Μάρσαλ είναι πλούσια σε ηλιακό και αιολικό δυναμικό, ωστόσο σε αντίθεση με τα Βανουάτου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα. Από το 2008 και μετά, η κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εκείνη την περίοδο, έδωσε το έναυσμα για την σημαντική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, αλλά το αιολικό δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο.
Στα Φίτζι, όπου η εξάρτηση στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα είναι αντίστοιχα μεγάλη με αυτή των Νησιών Μάρσαλ, ξεκίνησαν τη σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών, της βιομάζας, της ηλιακής ενέργειας, της γεωθερμίας και της ηλιακής ενέργειας. Φιλοδοξία των τοπικών αρχών είναι να φτάσουν στο 100% τη διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2030 και για αυτό το λόγο προσπαθούν να αναπτύξουν τη γεωθερμία και τις ανανεώσιμες θαλάσσιες μεταφορές.
“Οι ΑΠΕ δεν είναι μόνο η βέλτιστη κοινωνική και περιβαλλοντική επιλογή, αλλά και οικονομική σε πολλές περιοχές του πλανήτη” αναφέρει ο κ. Αμίν.

Απάντηση