Οι ΑΠΕ εξοικονομούν εκατομμύρια στην οικονομία της Νοτίου Αφρικής

Η στροφή της Νοτίου Αφρικής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω του προγράμματος παραγωγής καθαρής ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει καρπούς για το σύνολο της οικονομίας σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.
Ειδικότερα, μελέτη του εγχώριου Συμβουλίου Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας αναφέρει ότι τα 1,6 Γιγαβάτ αιολικών και φωτοβολταϊκών που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο έχουν εξοικονομήσει πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια.
Δεδομένου ότι οι πληρωμές προς τους παραγωγούς με το σύστημα των εγγυημένων τιμών, που ισχύει και στην Ελλάδα, ανήλθαν σε 390 εκατομμύρια δολάρια το “καθαρό” κέρδος υπολογίζεται σε 60 εκατ. δολάρια.
Πώς προέκυψε η εξοικονόμηση; Η ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν αιολικά πάρκα ισχύος 600 Μεγαβάτ και φωτοβολταϊκά που έφτασαν το ένα Γιγαβάτ αντικατέστησαν πετρελαιογεννήτριες και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες άνθρακα που τροφοδοτούσαν ετησίως το σύστημα με 1,07 Τεραβατώρες και 1,12 Τεραβατώρες ενέργειας αντίστοιχα.
Το κλιματικό όφελος από τα συστήματα ΑΠΕ μεταφράστηκε στην αντιστάθμιση δύο εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
—Φιλόδοξοι στόχοι
Στο πλαίσιο του προγράμματος η Νότιος Αφρική σχεδιάζει να παράγει 10 Τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως από διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,725 Γιγαβάτ.
Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουν δημοπρατηθεί 1,85 Γιγαβάτ επίγειων αιολικών συστημάτων και 1,45 Γιγαβάτ φωτοβολταϊκών.
Άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ στις οποίες επενδύονται κεφάλαια είναι τα συγκεντρωτικά ηλιοθερμικά συστήματα, η βιομάζα, το βιοάεριο, τα μικρά υδροηλεκτρικά και το καύσιμο αέριο από τα οργανικά απόβλητα των χώρων ταφής απορριμμάτων.
Φαίνεται ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτίου Αφρικής ούτε στρεβλώσεις υφίστανται ούτε εξωπραγματικές εγγυημένες τιμές καθορίστηκαν από την εκεί κομματοκρατία προς τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας προς άγραν ψήφων.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση