«Οδικός χάρτης» για την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ

Σαφείς κατευθύνσεις για την αναβάθμιση του ρόλου των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ως μέρος των δράσεων για ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον, δίνει η νέα έκθεση «Renewables and Electricity Storage» του Διεθνούς Οργανισμού ΑΠΕ (IRENA).

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της 9ης συνεδρίασης του Συμβουλίου του IRENA και αποτελεί τμήμα της έκθεσης «REmap 2030» του διεθνούς οργανισμού, ιεραρχεί τα 14 σημεία-δράσεις, σε 5 βασικούς τομείς, όπου κυβερνήσεις και βιομηχανία μπορούν να συνεργαστούν για να διευκολύνουν την ανάπτυξη πολιτικής αναφορικά με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να επιταχυνθεί η βιώσιμη ενεργειακά μετάβαση και να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, η έκθεση «REmap 2030» αποκαλύπτει ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας πρέπει να διπλασιαστεί στο 45% ως το 2030. Για να υλοποιηθεί αυτό, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περί τα 150 GW αποθηκευμένης ενέργειας και 325 GW αντιλησιοταμίευσης, καθιστώντας έτσι την αποθήκευση ζωτικό στοιχείο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

«Είναι ώρα να σκεφτούμε την ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας αποθηκευτικών συστημάτων ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα», τόνισε ο γενικός διευθυντής του IRENA, Adnan-Z Amin. Και συνέχισε, «αυτός ο «οδικός χάρτης» αποτελεί το σημείο εκκίνησης για όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής, που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία είναι αναγκαία για τη μετάβαση στην επόμενη φάση ανάπτυξης των ΑΠΕ».

Οι πέντε τομείς που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα άπτονται της αποθήκευσης ενέργειας για την υποστήριξη των ΑΠΕ σε νησιωτικές και σε απομακρυσμένες περιοχές, της οικιακής αποθήκευσης για την αυτό-κατανάλωση σε χώρες με μεγάλα ποσοστά οικιακών φ/β, των δικτύων αποθήκευσης ενέργειας σε χώρες όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στα δίκτυα υποδομών και των system analysis tools για χώρες που ετοιμάζουν την ενεργειακή τους μετάβαση προς τις ΑΠΕ.

Όπως σημειώνει ο IRENA ο «οδικός χάρτης» είναι προϊόν εργαστηριακών μελετών, στις οποίες έλαβαν μέρος 200 εμπειρογνώμονες σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας από 50 χώρες.

Θέσεις εργασίας
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του IRENA, περισσότεροι από 7,7 εκατ. άνθρωποι διεθνώς απασχολούνται πλέον στις ΑΠΕ.

Πρόκειται για αριθμό αυξημένο κατά 18% σε σχέση με πέρυσι, όταν οι απασχολούμενοι ήταν 6,5 εκατ. Επίσης, ο οργανισμός σημειώνει ότι στον τομέα των μεγάλων υδροηλεκτρικών οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο διεθνώς και αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια εκτίμηση για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Γεωγραφικά, στην Ε.Ε. βρίσκεται το ένα τέταρτο των εργαζομένων στις ΑΠΕ, αν και το ποσοστό αυτό υποχώρησε σε σύγκριση με το 31% του 2012. Οι δέκα πρώτες χώρες στην απασχόληση ΑΠΕ είναι κατά σειρά οι Κίνα, Βραζιλία, ΗΠΑ, Ινδία, Γερμανία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Γαλλία, Μπανγκλαντές και Κολομβία. Στους επιμέρους τομείς, το περισσότερο εργατικό δυναμικό διαθέτουν τα φωτοβολταϊκά με 2,5 εκατομμύρια και ακολουθούν τα βιοκαύσιμα με 1,8 εκατ., ενώ τα αιολικά έχουν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Απάντηση