«Ξεπαγώνουν» 3.000 αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων

Νέα διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων πανεπιστημίων ισότιμων με τα ελληνικά επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του οποίου συντάσσουν σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Το θέμα έχει «φουντώσει» καθώς ήδη πάνω από 3.000 αιτήσεις έχουν «παγώσει» στο υπουργείο Παιδείας και το αρμόδιο συμβούλιο για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, με το σχέδιο που προωθείται, αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Θα καθιερώνεται ένα πιο ευέλικτο σχήμα, εντός των δομών του, με την συνεπικουρία, όπου αυτή απαιτείται, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων.
«Εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση του νέου προεδρικού διατάγματος, το νέο όργανο θα δύναται να εξετάσει όλους τους φακέλους σε διάστημα λίγων μηνών» τονίζει το υπουργείο Παιδείας.
«Ο λόγος που περιήλθαν οι πτυχιούχοι σε αυτή τη ταλαιπωρία εστιάζεται σε μία σειρά άστοχων παρεμβάσεων και καταργήσεων διατάξεων κατά τις χρονιές 2012, 2013 και 2014. Συγκεκριμένα με τον ν. 4093/2012 καταργήθηκε η διάταξη με την οποία προβλεπόταν ότι από 1.1.2013 αρμόδιες αρχές για να εκδίδουν τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων θα ήταν οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν η γιγάντωση των αρμοδιοτήτων του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), ο εξοβελισμός των επαγγελματικών οργανώσεων – επιμελητηρίων και η συγκέντρωση ενός τεράστιου όγκου αιτήσεων που ανήλθαν πάρα πολύ γρήγορα στις 3.000 και η διαχείριση των οποίων δεν ήταν πλέον δυνατή» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
«Η υπηρεσιακή μονάδα η οποία έφερε την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή στήριξη του Συμβουλίου καταργήθηκε με τον νέο Οργανισμό του υπουργείου και η λειτουργία του ΣΑΕΠ σταμάτησε τον Οκτώβριο του 2014» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Απάντηση