Ξεπέρασε τον ενδιάμεσο στόχο για το μερίδιο των ΑΠΕ η Βουλγαρία.

Το ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην Βουλγαρία, έφθασε το 17.7%, το 2012, ξεπερνώντας τον ενδιάμεσο στόχο του 10.72% για το 2011-2012 και τον στόχο του 16% για το 2020. Όπως μεταδίδει το balkans.com, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σημείωσε αύξηση 40% σε ετήσια βάση το 2012, συνεχίζοντας με αύξηση 51% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφθασε το 14.4% το 2012, σε σχέση με το 13.1% του 2011.

Απάντηση