Να αρθούν τα εμπόδια που περιορίζουν τη ρευστότητα στην αγορά, ζήτησε η ΓΣΕΒΕΕ από το Διοικητή της ΤτΕ, κ. Ι. Στουρνάρα

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά παρουσία του Αντιπροέδρου της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον Υποδιοικητή, κ. Θεόδωρο Μητράκο και στελέχη του ιδρύματος με θέμα την άρση των εμποδίων που περιορίζουν τη ρευστότητα στην αγορά.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επισήμανε ότι τα ποσοστά προμήθειας για τις συναλλαγές μέσω POS και καρτών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, υψηλότερα από τις άλλες χώρες της ΕΕ (άνω του 2,5% επί του τζίρου). Η εξίσωση του ποσοστιαίου συντελεστή προμήθειας για τη χρήση πιστωτικής, προπληρωμένης και χρεωστικής κάρτας οδηγεί σε μη αποτελεσματικές οικονομικές επιλογές για τους καταναλωτές και σε υψηλά κόστη για τις επιχειρήσεις. Αν συνυπολογίσει κανείς το κόστος αγοράς και συντήρησης των μηχανών POS, σε συνδυασμό με το αυξημένο αντίστροφα προοδευτικό κόστος χρήσης μηχανημάτων για επιχειρήσεις με μικρότερους κύκλους εργασιών, αντιλαμβανόμαστε ότι μια μικρή επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με ένα δυσανάλογο του μεγέθους της οικονομικό και διοικητικό βάρος. Αυτή η συνθήκη διαμορφώνει όρους για μεγαλύτερη συγκέντρωση και ολιγοπώληση της αγοράς.
Ο κ. Καββαθάς πρόσθεσε επίσης ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προμήθεια τερματικών μηχανημάτων POS λόγω της καταχώρισης τους στον Τειρεσία. Η επαναφορά των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα χωρίς να υπάρχει η άμεση συνέπεια της κατάσχεσης ή της ταμπέλας του «κακοπληρωτή» είναι προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει ακατάσχετος νόμιμος τραπεζικός λογαριασμός. Από την πλευρά των καταναλωτών, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος συνδρομής και το επιτόκιο δανεισμού για τη χρήση πιστωτικών καρτών, ενώ θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε κόστος για χρήση χρεωστικών καρτών.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ υπογράμμισε ότι τα κόστη για τη μεταφορά εμβασμάτων μεταξύ εγχώριων αγορών είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που διατηρούν λογαριασμούς στην Ελλάδα και διακινούν χρήματα εσωτερικά ουσιαστικά εξυπηρετούν το στόχο της ενίσχυσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο και να εξαλειφθούν οι χρεώσεις που αφορούν κινήσεις λογαριασμών εντός επαγγελματικών πλαισίων (εξόφληση προμηθευτών, μεταφορά σε λογαριασμό ιδίου ατόμου) αλλά και εξυπηρέτησης των αναγκών του νοικοκυριών (πληρωμές λογαριασμών, τελών, ΔΕΚΟ και άλλα).
Επιπλέον ο κ. Καββαθάς σημείωσε ότι τα κόστη για ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι υψηλά και ότι όλες οι προμήθειες που σχετίζονται με τη μεταφορά εμβασμάτων από το διαδίκτυο (e-banking) θα πρέπει να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά. Ουσιαστικά, αποθαρρύνεται τόσο η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όσο και η εξοικείωση του πληθυσμού με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές διαδικασίες.
Τέλος σε ό,τι αφορά στα κόκκινα δάνεια ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ τόνισε ότι η δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας δεν αρκεί για να επιλύσει το φλέγον ζήτημα των κόκκινων δανείων, ενώ οι εκδοχές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας παραμένουν γραφειοκρατικές και χρονοβόρες.
Από την πλευρά του ο Διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας υποσχέθηκε στο προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ ότι η Τράπεζα της Ελλάδας θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην άρση των εμποδίων που περιορίζουν τη ρευστότητα στην αγορά, και ειδικότερα για τις προμήθειες που επιβάλλονται στις τραπεζικές συναλλαγές με κάρτες και POS καθώς και στη χορήγηση των POS προς τις επιχειρήσεις.

Απάντηση