Νέο συμβόλαιο συντήρησης φωτοβολταϊκού σταθμού 500kW για τη ”Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες”

Η εταιρεία μελέτης, κατασκευής και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών “Messaritis Ανανεώσιμες”, ανέλαβε τη συντήρηση ενός ακόμη έργου ισχύος 500kW, στο Ρέμα Δουκάτου Κομοτηνής, ιδιοκτησία της εταιρείας “LEOBEN O.E”.
Ο Γιάννης Μεσσαρίτης, ιδιοκτήτης της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε θέσει ως στόχο η εταιρεία μας να αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της πράσινης ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια προς τους πελάτες μας. Η ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης ενός ακόμη έργου, μας φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ταυτόχρονα καθίσταται δεσμευτική προκειμένου να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των επενδύσεων».
Η εταιρία “Messaritis Ανανεώσιμες” αποτελεί μέρος του ομίλου εταιρειών ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1955. Είναι ένας από τους βασικότερους και παλαιότερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και άλλων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει πιστοποιηθεί με ISO9001:2008 για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και για τη διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN62446:2009

Απάντηση