Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου έπειτα από το θάνατο του Προέδρου Ελευθέριου Ταφρόγλου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και εξέλεξε σε πλήρωση της κενωθείσας θέσης τον κ. Γιώργο Δουκίδη και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Γιώργος Δουκίδης
Αντιπρόεδρος Αγγελική Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος Κώστας Κατσαρός
Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Τσιάρας
Ταμίας Σπήλιος Μανιάς
Σύμβουλος Ασημίνα Τζίκα
Σύμβουλος Γιώργος Καρούμπας
Σύμβουλος Γιώργος Μεντζελόπουλος
Σύμβουλος Θεόδωρος Καντώνιας
Σύμβουλος Νίκος Βλαχάκης
Σύμβουλος Αργύρης Καρράς
Σύμβουλος Σπύρος Συναδινός
Σύμβουλος Ονίκ Παλαντζιάν
Σύμβουλος Χαράλαμπος Αντωνογιαννάκης
Σύμβουλος Γιώργος Μυλωνάς

Απάντηση